Stengrundshus

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde? med en närmast kvadratisk hägnad, ca 40 m i sida, i NÖ och 3 stengrundshus? i SV. De ev husgrunderna ligger parrallellt orienterade med...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Större boplatsområde, nu ca 230x200 m st (N-S) med minst 3 sannolika husgrunder centralt belägna inom ytan; 2 st, ca 20x8 m st (VNV-ÖSÖ) med gemensam ...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde? ca 60x40 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av ett sannolikt stengrundshus, ca 25x9 m st (NNÖ-SSV) omgiven av en tydlig stensträng eller mur. Ino...

Husgrund
Registrerad av nybjörn

Husgrund, förhistorisk/medeltida(?), ca 14x9 m st (NÖ-SV) med övertorvade vallar (ca 1 m br och 0,2-0,3 m h) av skärvig kalksten. Kan även vara grund ...

Husgrund
Registrerad av nybjörn

Husgrund, förhistorisk/medeltida(?), ca 16x10 m st (N-S) med övertorvade vallar (ca 1 m br och 0,4 m h) av skärvig kalksten. Kan även vara grund till ...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området är 1 stengrundshus, ca 18x8 m st (N-S) med 0,5 m höga vallar. Ca 25 m V däro...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området finns 2 stenhusgrunder varav den nordligaste är ca 40x12 m st (NÖ-SV) och de...

Husgrund, historisk tid
Registrerad av abbe

Husgrund murad, ca 5x5 meter, tidigare under 1900-talet har en lada stått ovanpå husgrunden och sträckt sig norrut där den stått på några stenar som l...