Boplats

Wikipedia

Spår efter matlagning eller bohag.

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Stolpburet treskeppigt långhus(?), ca 30x10 m (NV-SÖ). Beläget i fullåker, helt överodlat. Ursprungligen observerat via ortofoto hos Google Earth a...

Rovgrävd boplats
Registrerad av niklasb

Boplats söndergrävd

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Område med minst 3 gropar, ca 2 m i diam och 0,2-0,3 m dj av samma typ som konstaterats i Ö delen av Norderhamnssänkan. Belägna ca 15 m V om museib...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde? ca 60x40 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av ett sannolikt stengrundshus, ca 25x9 m st (NNÖ-SSV) omgiven av en tydlig stensträng eller mur. Ino...

Husgrund
Registrerad av nybjörn

Husgrund, förhistorisk/medeltida(?), ca 14x9 m st (NÖ-SV) med övertorvade vallar (ca 1 m br och 0,2-0,3 m h) av skärvig kalksten. Kan även vara grund ...

Husgrund
Registrerad av nybjörn

Husgrund, förhistorisk/medeltida(?), ca 16x10 m st (N-S) med övertorvade vallar (ca 1 m br och 0,4 m h) av skärvig kalksten. Kan även vara grund till ...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området är 1 stengrundshus, ca 18x8 m st (N-S) med 0,5 m höga vallar. Ca 25 m V däro...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området finns 2 stenhusgrunder varav den nordligaste är ca 30x12 m st (NÖ-SV) och de...