Stensättning

Stensättning, 9 m i diam och ca 1 m h, primärt av övermossad kalksten och grus. I mitten är en kista av stående kalkhällar, ca 2,3 m l (NV-SÖ), 0,9 m br och 0,6 m dj.

Belägen i öppen blandskog, företrädesvis tall. I området är talrika spår efter äldre kalkbrytning och ca 30 m V om stensättningen är en mindre, möjlig kalugn (mindre troligt röse). Bevuxen av slån och enar. I och runt kistan är spridda, brända ben (april 2022). Vagt synlig via laserdata.

Observationstyp: Fältobservation

Taggar: gravstensättning

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Bara inloggade användare kan kommentera.