Gravfält

Gravfält, ej fullständigt genomgånget men sannolikt 50x30 m st (NÖ-SV) bestående av minst 7-8 stensättningar, flertalet 4-6 m i diam och 0,1-0,3 m h. 2 i N delen är röseliknande och ca 0,4-0,5 m h med synliga mittgropar.

Beläget NV om väl definierad stig i skogsmark (biotopskyddad barrskog enligt uppmärkning sedd 2022-04-29). Delvis synligt via laserdata. Preliminärt inprickat.

Observationstyp: Fältobservation

Taggar: gravstensättninggravfält

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Bara inloggade användare kan kommentera.