Kolningsanläggning

Öppna i Google Maps, OpenStreetMap.

Observationstyp: Fältobservation

Kolbotten, liggmila; rektangulär ca 17x15 m st (NÖ-SV). Med en ca 0,5 m h vall. Omgiven av en ner till 0,5 m dj ränna. Måttligt med kol vid provstick.

Belägen på mindre höjdstråk i sandig skogsmark, tallskog. Mycket väl synlig via laserdata.

Taggar: kolbottenliggmila

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

JSON-LD · GeoJSON · RSS