Stensättning

Stensättning, ca 5 m i diam och 0,4 m h. Delvis övertorvad med 0,3 m st stenar synliga i ytan. Mittgrop ca 1,5 m i diam och 0,3 m dj. Runt hela anläggningen är en välbevarad kantkedja av 0,2-0,5 m st stenar.

Belägen i blandskog (gran, tall, en samt löv) på NÖ-SV löpande vall mellan två åkerytor i fossilt åkersystem. Vallen medför att anläggningen förefaller högre än den i verkligheten är. Övervuxen med ormbunkar och i V delen av en död en (april 2021).

Observationstyp: Fältobservation

Taggar: gravstensättning

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Bara inloggade användare kan kommentera.