Gravfält

Öppna i Google Maps, OpenStreetMap.

Observationstyp: Fältobservation

Gravfält, undersökt och borttaget, bestående av ca 10 kända gravar. Påträffat vid trädgårdsanläggning 1899 inom en idag försvunnen fastighet. Känd utsträckning ca 25x15 m (NV-SÖ). Till större del beläget inom området direkt N om och under nuvarande landsvägen mot Ljugarn.

Initialt framkom en skelettbegravning med vapen och häst från övergången mellan vendel- och vikingatid. Bland fynden finns svärd, dräktsmycken, hästutrustning och keramik. Gravarna var dels skelettgravar under stenpackningar varav 3 med hästar, dels fullånga stenkistegravar men även mindre, kvadratiska stenkistor (brandgravar av folkvandringstida modell). Inga gravar rapporterades som synliga ovan mark.

S om tomten där gravarna påträffade var en grustäkt där ett okänt antal gravar förstörts vid täktverksamheten. Fynden är tillförda Statens historiska museum, bl.a. under invnr 10796, 11106 och 13467. Ytterligare gravar kan finnas inom ett område S om nuvarande vägen. Detta är dock sedan 2019 överbyggt av ett garage.

Gravfältet är samma lämning som RAÄ-nr Halla 79:1 (2 gravar som undersöktes 1941) och bör införas under denna post med tillägg av här redovisad inprickning och information. Fynd av medeltida karaktär (mynt, keramik m.m.) antyder att även ett medeltida kulturlager funnits på platsen.

Taggar: gravstensättninggravfältryttargrav

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.