Båtlänning

Riksantikvarieämbetets definition: Stenröjd uppdragningsplats för båt, på långsidorna oftast begränsad av stenrader eller stenvallar.
Båtlänning (L1936:8419)

1) Båtlänning 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill 0,4m dj. 6 m S om 1 är: 2) Båtlänning 3x1,2 m (Ö-V) och nergrävd ibacken intill 0,4 m dj....

Båtlänning (L1948:7803)

Båtlänningar, 2 stycken, 11-15 m l och 2 m br. Belägna i strandkanten. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut. (RAÄ-2018-408)

Båtlänning (L1945:7229)

Båtlänning, 3x1 m (NV-SÖ) och intill 0,3 m dj. Båtlänningen består av en stenröjd yta och bortplockade stenar på stranden. 6 m V om strandlinjen är 2,...

Båtlänning (L1992:2364)

1) Båtlänning, 9x4 m (NNV-SSÖ), bestående av en stenrensad yta, 9x1-1.5 m (NNV-SSÖ). På ÖNÖ sidan är en vall, 2 m br och 0.3-0.5 mh, av mestadels 0.3-...

Båtlänning (L1993:1806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1983:9741)

Båtlänningar, inom 45x20 m (Ö-V) är 3 närmast hästskoformade stenvallar förbundna med en kraftigare stenvall samt en kantad ränna/väg. De hästskoforma...

Båtlänning (L1951:6364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2017:1371)

Båtlänning, 29x8 m (NNÖ-SSV). I centrala delen är en ränna, 27 m l, 2-3 m br och 0,4-0,6 m dj. Begränsas i VNV och ÖSÖ av vallar, 2-3 m br och 0,1-0,4...

Båtlänning (L1960:6122)

Område med 7 båtlänningar, ca 40 x 5 m (Ö-V). Båtlänningarna utgörs av långsmala vallar, 3 - 7 m l och 1,7 - 3 m br, vinkelrätt mot stranden och vidar...

Båtlänning (L1986:5636)

Båtlänning, ca 25x8 m (V-Ö). Avgränsas av otydliga stenvallar.

Båtlänning (L1936:8351)

1) Båtlänning 4x1,5 m st (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill0,6 m dj. På NNV sidan är en vall 2x1 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m hav 0,2-0,3 m st stenar....

Båtlänning (L1950:2044)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1940:7691)

Båthusgrund/båtlänning(?), 6 x 6 m, 0,8 m h, väggarna är ca 2 m br, utrasade. Öppen mot NNV

Båtlänning (L1949:3550)

Båtlänning, ca 10 x 2 m (N-S) Stenröjd svagt sluttande yta med öppning mot uppgrundad havsvik. Längs östra långsidan är upplagda stenar, 0,2-0,5 m sto...

Båtlänning (L2021:5195)

Båtlänning, rest av, 10-15 m l (NNÖ-SSV), 3-3,5 m br och 0,1-0,2 m h, bestående av två parallella stenrader, 0,5 m br, av 0,4-0,7 m st stenar som bild...

Båtlänning (L1960:6125)

Båtlänningar, 2 st, varav en 8x3 m (NV-SO) i NO och SV begränsad av stensamlingar med oregelbunden form, vilka bildar vallar, ca 0,5 m h och ca 2 m br...

Båtlänning (L1968:4899)

Inventeringsbok: Område med sex båtlänningar, 100x20 m (NNV-SSÖ). Båtlänningarna är 10-13 m långa, 2-2,5 m breda och avgränsas av naturlig morän eller...

Båtlänning (L1951:6090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1979:6184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1945:7267)

Båtlänning, 3x1,5 m (NV-SÖ) och intill 0,7 m dj. Båtlänningen består av bortplockad sten vilken är upplagd längs gropens sidor.

Båtlänning (L1938:5872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1940:7558)

Område med båtlänningar 60 x 30 m (N-S). På området är minst 3 båtlänningar. 1. Båtlänning, 15,0 x 4,5m (O-V), begränsad i NO och SV av stenvallar 5m...

Båtlänning (L2022:2091)

Båtlänning, båtplats, bestående av ett genombrott i strandvallen och med en inbuktning i marken, ca 3 meter bred, omgiven av sten på båda sidorna

Båtlänning (L2022:6689)

Område med båtlänningar, 50x10-25 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 båtlänningar. Åtskilda genom 9 stenvallar, 7-25 m l (kortast i S) och intill 0,5 m h, av...

Båtlänning (L1955:1826)

Båtlänning, ca 4x2-3 m (NV-SÖ) bestående av en grund ränna i strandkanten med tydliga vallar på sidorna. Beroende på förändringar på vattenståndet i M...

Båtlänning (L1939:9026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1986:5637)

Båtlänning, ca 20x10 m (V-Ö). Avgränsas av stenvallar och berg.

Båtlänning (L1971:8162)

Båtlänning/uppdragningsplats för båt, bestående av en grävd kanal vilken övergår i en avsmalnande stensatt ränna. Närmare beskrivning saknas. På plats...

Båtlänning (L1945:4547)

Båtlänning, 3-4x5 m (NÖ-SV), bestående av en stenrensad yta. Avgränsas i SÖ av en stenvall, 5 m l, 1-3 m br och 0,7 m h.

Båtlänning (L1936:9099)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1997:8347)

1) Båtuppdragningsplats, 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 1-3 m br, med stensatta kanter av0.5-1 m st stenar.10 m SSÖ om nr 1 är:2) Båtuppdragningsplats, 5 m l (S...

Båtlänning (L1955:336)

1) Anläggning för fast fiske?, bestående av 2 stenvallar. Densydliga 16 m l (NÖ-SV) 1 m br och 0,3 m h. Stenarna är 0,2-0,4 mst. Sträcker sig från lan...

Båtlänning (L1957:4513)

1)Tomtning, 6,3x5,9 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,5-1,7 m h, rektangulär.Vallarna är 1-1,5 m br och uppbyggda av mestadels 0,2-0,5 m ststenar, delvis i kallmur...

Båtlänning (L1939:6636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1934:2964)

Båtlänning, 12 m l (NÖ-SV) och 1-2 m br och 0,1-0,5 m dj (bredast och djupast i SV delen som ligger närmast havet). Längst bägge långsidor är upplagda...

Båtlänning (L1996:9953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1938:4249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1948:7776)

Båtlänning, 7 m l stenröjd ränna, delvis i vattnet. Ca 4 m V om, i vattnet, ligger en stensamling. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-...

Båtlänning (L1975:4397)

Båtlänning, 15x5 m (NV-SÖ), bestående av tre stenrader, av 0,3-0,5 m st stenar.

Båtlänning (L1948:7804)

Båtlänningar, 4 st, mellan 6 m l (NÖ-SV) och 1,5-3 m br. En av dem har inte kontakt med vattnet och är rejält uppbyggd med 0,6-1 m h stenmurar i kante...

Båtlänning (L1955:1825)

Båtlänning, ca 4x2-3 m (NV-SÖ) bestående av en grund ränna i strandkanten med tydliga vallar på sidorna. Beroende på förändringar på vattenståndet i M...

Båtlänning (L1983:6135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1939:2339)

Båtlänning, ca 10x9 m (Ö-V) och intill 0,3 m dj. I N och S begränsad av stenvallar, 3 m br och 0,4 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. (Revideringsinventerin...

Båtlänning (L2015:410)

Båtlänningsområde, bestående av upplagd sten ochstenkonstruktioner längs med och tvärs över bergsskreva

Båtlänning (L1957:7144)

1) Tomtning 5x4 m (NV-SÖ) och 4x3 m innermått bestående av enstenvall 0,5 m br och 0,3 m h, uppförd av 0,4-0,5 m st stenar.Dörröppning åt SÖ 1 m br. B...

Båtlänning (L1994:7244)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1959:9410)

1) Uppgrundad hamn, bestående av rester av båtlämningar minst 6jordvallar 3-4 m l 1,5 m br och 0,1-0,3 m h ligger vinkelrättmot den uppgrundade havsvi...

Båtlänning (L1935:4140)

1) Tomtning, rektangulär, 6x4.5 m (VNV-ÖSÖ). Bottenplan, 3x2 m(VNV-ÖSÖ) och 0.1-0.3 m dj. Vallen är 0.5-1 m br och 0.1-0.3 m h,av 0.2-0.7 m st stenar....

Båtlänning (L1970:4886)

Båtlänning, två anläggningar i sten 3-4 m långa, 2-3 m breda och 0,2-0,4 m höga. Stenen är 0,3-0,6 m stor. Se även L1970:5183 öster om.

Båtlänning (L1997:5392)

Båtuppdragningsplats, 20 m l (ÖNÖ-VSV) och 2-3 m br,bestående av röjd passage genom strandstenarna samt rest avstenläggning inom en ca 6 m2 yta av 0.2...

Båtlänning (L1955:1849)

Båtlänning, ca 4x2-3 m (NV-SÖ) bestående av en grund ränna i strandkanten med tydliga vallar på sidorna. Beroende på förändringar på vattenståndet i M...

Båtlänning (L2019:4081)

Båtlänning, 150x25 m. Längs den gamla strandlinjen ligger flera konstruktioner av sten. Dessa består av stenpirer, vågbrytare av sten samt öppningar o...

Båtlänning (L1994:9651)

Båtlänningar enligt tidigare anteckningar. Ej besiktigat i fält vid fornminnesinventering.

Båtlänning (L1950:1812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2002:5859)

Båtlänning, med innermåtten 15 m l (NÖ-SV) och 3,5 m br. I kanterna är 0,2-1 m st stenar. Intill 1,5 m st stenblock ingår också, främst i dess mellers...

Båtlänning (L1998:7047)

Båtlänning, 5 x 3 m (N-S), i form av stenröjd yta. På ekonomiska kartbladet syns en byggnad, troligen båthus, direkt N om båtlänningen. Denna är id...

Båtlänning (L1994:8130)

Plats för båtlänningar, enligt ortsbefolkningen (bl a Gustaf Spets). Vid inventeringstillfället 1985 konstaterades inga bevarade båtlänningar på angiv...

Båtlänning (L1970:5183)

Båtlänning, två anläggningar i sten 3-4 m långa, 2-3 m breda och 0,2-0,4 m höga. Stenen är 0,3-0,6 m stor.

Båtlänning (L1993:6965)

Båtlänningar, uppgift om. Vid inventeringstillfället 1988var platsen bevuxen med gräs och höga örter samt lövsly.Platsen är mycket ungefärligt angiven...

Båtlänning (L1936:8782)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1993:231)

1) Gistgård, 40x30 m (N-S), bestående av fyrtiofem gistgårdsrösen, 0.8-1.3 m diam och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.5 m st stenar. Dessa ärbelägna i fyra tydl...

Båtlänning (L1996:3517)

Båtlänning, osäker, uppgift om enligt tidigare inventering.

Båtlänning (L1996:3227)

Båtlänning, uppgift om enligt tidigare inventering.

Båtlänning (L2021:1502)

Stenrad, ca 22 meter lång (N-S), bestående av en enskiktad stenrad av 0,2-0,5 meter stora gråstenar, kraftigt övertorvad.

Båtlänning (L1936:9016)

1) Båtlänning 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill 0,4m dj. 6 m S om 1 är: 2) Båtlänning 3x1,2 m (Ö-V) och nergrävd ibacken intill 0,4 m dj....

Båtlänning (L1961:8305)

Båtlänning, ca 10 m l (NV-SÖ) och rensad till 3 m br. På sidornaoch längsmed båtlänningen är uppkastade vallar. På NÖ-sidan är vallen, ca 25-30 m l (N...

Båtlänning (L1992:4607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1986:6380)

Båtlänning, ca 55x10 m (NV-SÖ). Avgränsas av stenvallar.

Båtlänning (L1948:5591)

Båtlänning, 35 m l, (NÖ-SV), 3-6 m br bestående av en stenröjd yta omgiven av en stenvall 1,5-3 m br av 0,1-1,5 m st stenar. Lämningen mynnar i en tjä...

Båtlänning (L1976:8905)

Båtlänning(?), bestående av en otydlig stenrad, ca 15 m l.

Båtlänning (L1936:9035)

1) Båtlänning 4x1,5 m st (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill0,6 m dj. På NNV sidan är en vall 2x1 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m hav 0,2-0,3 m st stenar....

Båtlänning (L1986:6379)

Båtlänning, ca 30x10-15 m (VSV-ÖNÖ). Avgränsas delvis av uppstickande berg och har otydlig avgränsning mot S.

Båtlänning (L1992:2775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1943:1900)

Båtlänning enligt uppgift. Enligt Nils Gunnar Andersson,Nygården, Björsta har pråmar med laster till och från brygganbrukat lägga till här då Stockbys...

Båtlänning (L2002:7609)

Båtlänning, 7-12,5 m l (ÖNÖ-VSV) och 1-1,5 m br. Långsidorna begränsas av stenrader, 1-2 m br, av 0,3-0,8 m st stenar och enstaka intill 1,5 m st sten...

Båtlänning (L1937:3131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1939:1399)

Båtlänning, synlig som en stenröjd yta, 18 x 8 m (Ö-V) och en stenvall 15 x 3,5 m (Ö-V) intill 0,3 m h, av 0,2-0,8 m st stenar.

Båtlänning (L1938:4241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1982:490)

Båtlänning (?), 15x4-5 m (Ö-V). I N och S begränsad av vall, 1-3 m br och intill 0.6 m h.

Båtlänning (L1977:5506)

Båtlänning? 4,5x2 m (NV-SÖ) bestående av två mot varandra i ända rna insvängda stenrader av 0,2-0,4 m l gråstenar. I S ändarna utf allen sten, vilket ...

Båtlänning (L2009:7609)

Båtlänning, 6 m l , 3 m br , 0,4 m dj , (Ö-V) bestående av en i gamla strandlinjen urgrävd ränna. S kanten av rännan är delvis stenskodd. Omedelbart S...

Båtlänning (L1996:4765)

Båtlänning, uppgift om enligt tidigare inventering.

Båtlänning (L1993:2941)

1)Skärvstensförekomst. Inom angivet område, 10x5 m (N-S)påträffades vid spadning av provgropar ett tiotal skörbrändastenar.20 m NNV om1 och i åker är2...

Båtlänning (L1936:8401)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1978:9813)

Område med båtlänningar, ca 35x20 m st (NV-SÖ). 4 st stenrader, 13-19 m l och 1 m br. En, i S är ensamliggande och kan utgöra rester av annan lämning,...

Båtlänning (L1994:8118)

1) Gistgård, 40x30 m (N-S), bestående av fyrtiofem gistgårdsrösen, 0.8-1.3 m diam och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.5 m st stenar. Dessa ärbelägna i fyra tydl...

Båtlänning (L1992:3124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1940:4297)

Båtlänning, 8x6 m (NNÖ-SSV) och intill 0,4 m dj. Framträder som en skålformad försänkning i vägens förlängning. (RAÄ dnr 326-3989-2004)

Båtlänning (L1992:1370)

Båtlänning, 7x3 m (ÖSÖ-VNV), begränsad i NNÖ och SSV avstensamlingar av 0.2-1.5 m st stenar. I mitten av båtlänningen ensentida härd.

Båtlänning (L1940:93)

Båtlänning (?) 9x7 m (N-S) i form av en svagt skålad stenröjd yta, 0,2-0,4 mm dj. Nedanför ytan är i vattenbrynet en slät stenhäll. Enligt kartuppgif...

Båtlänning (L2022:2096)

Båtlänning, plats för att dra upp båtar, i form av en stenrad, ca 15 meter lång (NV-SÖ), bestående av en enkel rad av gråstenar, 0,3-0,6 meter stora, ...

Båtlänning (L1939:5276)

Båtlänning, ca 5x3 m (VNV-ÖSÖ). Grävd genom en mindre strandvall av jord och sten. På storskifteskartan över Husby från år 1772 är en väg utritad frå...

Båtlänning (L1938:5031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1960:6789)

Båtlänning (N-S), bestående av 2 stensträngar vilka avgränsar en 3x2 m stenröjd yta. Strängarna är 2,5-3 m l och 0,8-1,5 m br, lagda av 0,1-0,7 m st s...

Båtlänning (L2019:3964)

Båtlänning, 7x4 m (N-S).

Båtlänning (L1995:616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1945:2295)

Båtlänning, bestående av en grävd försänkning, 2,5x1,5 m (NÖ-SV) och intill 0,4 m dj.

Båtlänning (L1986:6356)

Båtlänning, ca 25x8-15 m (V-Ö). Avgränsas av stenvallar.

Båtlänning (L1940:5332)

Båtlänningar, huvudsakligen i form av en stenrad, 60 m l, 2-3 m br, flerradig och enskiktad. Längst i N är en båtlänning på vardera sidan av stenraden...

Båtlänning (L1945:4469)

Båtlänning, bestående av två, 1,5-2,5 x1,5-2 m st stenröjda ytor. Avgränsas av stenvallar, 2-3 m l, 1-2 m br och 0,4-0,7 m h.