Hamnområde

Riksantikvarieämbetets definition: Skyddat område med olika konstruktioner där fartyg och båtar har ankrat och förtöjt för t.ex. lastning och lossning och för att invänta lämplig väderlek.
Hamnområde (L2013:5544)

Hamnområde, ca 25x10 m (NÖ-SV), bestående av 3 brygglämningar, 1-4 m l, ca 1,5 m br med 0,1-0,4 m st stenar. Belägna i strandbrynet. Framkom vid arkeo...

Hamnområde (L1957:9413)

1) "Båtstad", 190 m l (NÖ-SV), bestående av 25 kåsor, 3fiskebodar och 1 stenhägnad. Kåsorna är mellan 4-10 m l, 1,5-2 mbr, i ett enstaka fall 3 m br, ...

Hamnområde (L2013:5577)

Hamnområde, ca 30x10 m (NÖ-SV) bestående av 3 brygglämningar, 1-4 m l, ca 1,5 m br med 0,1-0,4 m st stenar. Belägna i strandbrynet i inre delen av vik...

Hamnområde (L2013:6631)

Bryggan: Bryggan utgörs av en träkonstruktion som ligger parallellt med stranden 10 meter från land. Konstruktionen består av liggande stockar i tre s...

Hamnområde (L1975:3759)

Hamnplats, delundersökt, vikingatida, ca 75x15-55 m (NNÖ-SSV). På platsen och i närområdet har 1 vikingatida silvermynt, viktlod, nitar, beslag, och 1...

Hamnområde (L2008:5818)

Hamnområde, ca 100x50 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 2 strandskoningar och 3 husgrunder, varav en osäker. Strandskoningarna som är belägna uppe på land är 9...

Hamnområde (L1948:7498)

Hamnområde, ca 360x70-25 m st, i vinkel (NV-SÖ och NÖ-SV) bestående av hamnplats för närliggande sågverk innehållande minst 3 ballastplatser, minst 1 ...

Hamnområde (L1991:216)

Hamnområde, osäker utbredning, ca 100x50 m (Ö-V) och 80x15 m (N-S) i vinkel, bestående av 1 husruin och 2(?) husgrunder, 2 moringar, 1 lastageplats oc...

Hamnområde (L2013:5523)

Hamnområde, osäker utbredning, ca 100X60 m (NÖ-SV). Bestående av ett kulturlager, en timrad en kaj/brygglämning, en stenkista och en förekomst av bear...

Hamnområde (L1978:4810)

När det gjordes bryggarbeten i området för ca 30-40 år sedan togs en del pålar bort, men det fanns då fortfarande en del pålar kvar. 2005 när dykare s...

Hamnområde (L1959:730)

Hamnområde, ca 50 x 20 m (Ö-V), bestående av 1 tippningsplats för timmer, minst 2 varpringar, 1 ringbult, flera i berget inborrade järnrör och 1 varps...

Hamnområde (L2013:7409)

Hamnområde i anslutning till Runsa fornborg (Ed 2:1). C-14 datering finns på en bearbetad stock från en brygglämning. Stocken har daterats till ca år ...

Hamnområde (L1939:4482)

Lastageplats, 120 x 60 m (Ö-V). På området är 1 stenbrygga, 1 uppläggningsplats? och 1 lastkaj. Stenbryggan är 6 m l (NNV-SSO), 0,5 m h, intill 1,5 m...

Hamnområde (L1948:7544)

Område med tomtning och andra stenformationer. Tomtning 3x2 m st (N-S) inre mått, med 0,7-1 m br och 0,3-0,7 m h stenvallar, med ett jordfast block i ...

Hamnområde (L1948:5692)

Lastageplats, rest av, ca 50x10-20 m (N-S) bestående av husgrunder samt stenbrygga. Husgrunderna belägna i N delen av området och utgörs av 2 st paral...

Hamnområde (L1997:7737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnområde (L2017:1507)

DYKFÖRBUD (Stockholms läns författningssamling 2001:132 nr 366). Hamnområde, delundersökt, ca 385x105 m (N-S).

Hamnområde (L1975:7363)

Hamnområde (?). Inom ett ca 0,5 ha stort område intill den forna stranden och i den så kallade Gamlevikens innersta del, finns ett sammanhållet område...

Sjöbodgloet, Hamnområde (L1955:2987)

Hamnområde, ca 170x10-25 m (NÖ-SV), bestående av en delvis uppgrundad naturhamn med 1 husgrund till en sjöbod, 1 brygga av sten och 1 med stenmurar in...

Hamnområde (L2021:6071)

Område med båtlänningar och gropar. Båtlänningarna är 3 till antalet i form av tre rännor, ca 8-12 meter långa (NNO-SSV) och 3-5meter breda åtskilda a...

Hamnområde (L2015:4123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnområde (L1975:8533)

Hamnanläggning 245x85 m st (Ö-V) bestående av 6 stenkistor, varav en dubbelkista med V-Ö-lig utbredning. Ytterligare en stenkista är förmodad men ej b...

Hamnområde (L1982:9220)

Område med hålvägar, husgrunder m m, ca 70x50 m (NV-SÖ).Hålvägarna, 4 till antalet är 10-20 m l, 1-3 m br, 0.5-1.3 m djoch belägna i sluttningen mella...

Hamnområde (L1968:4753)

Inventeringsbok: Hamnanläggning, 200x20 m (NÖ-SV och N-S) besåtnde av åtta båtlänningar, fyra stenläggningar och en kajskoning. Båtlänningarna är 10...

Hamnområde (L2013:3143)

Hamnområde, bestående av 8 moringsankare av järn av typen stockankare belägna utmed en ca 280 m l sträcka (NNV-SSÖ - VNV-ÖSÖ - Ö-V). Ankarna ligger ne...

Hamnområde (L2000:1030)

Kyrkbåtshusgrunder, 2 st, 20x16 m (NÖ-SV), bestående av 2 röjda ytor 16-20x4-7 m, till större delen begränsade av låga stenvallar, 1-2 m br och 0.25-0...

Hamnområde (L1975:3839)

Hamnområde, vikingatida, oklar utbredning och omfattning ca 300x196 m (N-S). I anslutning till den å som sedan äldre tid rinner genom området finns et...

Hamnområde (L1940:8776)

Hamnområde, inom 50x 30 m (NV-SÖ) st område är resterna efter 3 stenkistor/bryggor. Dessa ligger närmast parallelltca, 7-10 m emellan i NÖ-SV riktning...

Hamnområde (L1940:7984)

Pråmplats, uppgift om, utskeppning av ankare. Fram till platsen gick en en järnväg som drevs med häst/oxkraft (Älvkarleby 130:1, 131:1).

Hamnområde (L1939:3111)

Hamnanläggning, 60 x 40 m. På området är 1 lastageplats 1 slip av järn, 1 slip av trä och minst tre brygglämningar. Området är svåravgränsat. Lastagep...

Hamnområde (L2022:4543)

Hamn, Tiufholms Sundet, enligt LMV-karta från 1740 och lastageplats 1865-90, år 1875 för träexport, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnområde (L1975:6506)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hamnområde (L2023:8154)

Hamnanläggning, ca 60 x 40 m (NV-SÖ), som utgörs av två hamnanläggningar med kajer/bryggor. Utgör sannolikt de enda synliga spåren idag efter Boviks s...

Hamnområde (L2005:6867)

Hamnområde, ca 60x50 m (Ö-V). Vid arkeologisk utredning år 2008 påträffades 2 moringar av järn och 1 terrassering/hamnläge. Moringarna var 10 m diam, ...

Hamnområde (L2013:5094)

Bärgning: 1964 bärgade Stockholms Sportdykarklubb ett större antal föremål från Djurhamn. Föremålen köptes in av SSHM. 1984 meddelade en sportdykargr...

Hamnområde (L2013:2954)

Färgeläge med 1 bryggplats och 2 husgrunder. Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. (Raä dnr: 321-3077-2004) - -

Hamnområde (L1975:6483)

Övrigt: 1396 skall Erik av Pommern haft en borgvid Vivesholm. Den brändes av Tyska ordern 1398. På 1700-talet fanns en skans i området. På 1600-talet...

Hamnområde (L1948:5341)

Hamnområde, 350x250 m (NV-SÖ)bestående av 1 kaj, 2 pirar/vågbrytare samt minst 1 ballastplats. I SÖ delen är kajkant av stenkistor, ställvis utrasade ...

Hamnområde (L1939:3896)

Slip, 100 x 80 m (NNO-SSV). På området är 11 st moringar av varierande storlek, 0,12-0,48 m diam. 0,02-0,08 m tj., varav 1 st oval 0,17x0,08 m, 0,02 m...

Hamnområde (L1993:3911)

Område 90x70 m (N-S) med 1 husgrund, 3 stensamlingar, 1ballastplats samt 1 fundament, .Husgrunden belägen i områdets SÖ del oklar begränsning med iyta...

Hamnområde (L2013:6661)

Hamnområde, osäker utbredning. --Sjöhistoriska museet utförde arkeologisk förstudie juni 2011: Utanför Svindersviks gårdstomt (Nacka 102:2) påträffad...

Hamnområde (L1972:5995)

Hamnområde, osäker utbredning, ca 30x28 m (NV-SO), bestående av 3 stenpirar. Inga synliga spår av husgrunder. "Parola Malm" Landningsställe för regul...

Hamnområde (L1948:3515)

Hamnområde, ca 30 x 10 m bestående av en ballastplats och en moring i skyddad naturhamn. Ballastplatsen är ca 25 x 5 m (NÖ-SV) och består av flinta, k...

Hamnområde (L1939:5104)

Hamnområde 200 x 60 m (VNV-OSO). På området är 1 husgrund, 1 vrak efter fartyg, 2 vrak efter roddbåtar, 1 slip, 1 spel på betongfundament, 1 stenfunda...

Hamnområde (L1992:1636)

1) Båtlänning(?), bestående av en stenröjd yta, 6x1,5 m (NÖ-SV), iNV och SÖ begränsad av vall, 1,5-2 m br av 0,1-0,3 m st stenar. Ivallarna är även st...

Hamnområde (L1975:6519)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hamnområde (L1992:2851)

Område med sju båtlänningar och en varvsplats?, 45x40 m (NÖ-SV).Båtlänningarna är 7-13 m l (VNV-ÖSÖ) och 1-3 m br, begränsade i NÖoch SV av stensamlin...

Hamnområde (L2024:1784)

Hamnområde, ca 40x40 m, bestående av plan med skrotsten från gruvområdet, delvis bevarad strandskoning och 1 moring. Av strandskoningen återstår endas...

Hamnområde (L1956:18)

1) Båtstad 80 m l bestående av 16 kåsor, 3 sjöbodar och eneventuel lt två garngårdar. Kåsorna är 7-10 m l, 1,5-3 m br och0,3-0,5 m dj i den innersta d...

Hamnområde (L2002:7471)

Hamnområde, ca 50x10-15 m (VNV-ÖSÖ till N-S), bestående av 3 stenkistor, fundament till bryggor. Två av dessa ligger samlade i NV delen av området och...

Hamnområde (L1939:4874)

Lastageplats, 20 x 15 m (N-S). På området är 2 stenkistor och 1 moring. Stenkistorna är 3 x 2,5 m (N-S) respektive 2,5 x 2 m, belägnia under vatten. M...

Hamnområde (L2013:5724)

Hamnområde, ca 25x10 m (NÖ-SV), bestående av 2 brygglämningar, 1-4 m l, ca 1,5 m br med 0,1-0,4 m st stenar. Belägna i strandbrynet. Framkom vid arkeo...

Hamnområde (L1992:1143)

1) Hyttområde, 100x50 m (Ö-V), bestående av en masugnsruin, två rostgropar, lämningar efter smedja och kolhus, enstaka grundstenaro ch rester av damm ...

Hamnområde (L1940:9132)

Hamnområde ca 100 x 40 m (NO-SV). På området är 1 kaj, 9 båtlänningar, 1 vägbank, 1 moring. Kajen är 28 x 4-5 m (NO-SV), 0,2-0,6 m h, stenfylld, reste...

Hamnområde (L1960:9655)

Hamnområde, ca 50 x 20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 lastageplats för timmer, 1 stenkaj, 1 varpring och 2 ringbultar. Lastageplatsen är ca 50 x 20 m (NN...

Hamnområde (L1948:6113)

Hamnområde, ca 380x200 m (NV-SÖ), bestående av 1 kaj samt 2 byggnadsrester/kajkanter, 1 pir/vågbrytare, 1 förtöjningsanordning, 1 lastageplats, 5 sten...

Hamnområde (L1960:9622)

Hamnområde, ca 300 x 250 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kaj, bryggrester, 2 pollare, minst 1 varpring och 1 strandskoning. De synliga anläggningarna är b...

Hamnområde (L1955:3101)

Hamnområde, osäker utbredning, bestående av 3 strandskoningar och 2 parallella rader med stående träpålar. Vid arkeologisk förundersökning år 2013 fra...

Hamnområde (L2011:9667)

Hamn och linbana, 60 m diam bestående av ca 14 lämningar. Dessautgörs av 3 grunder, 2 gjutna cylindrar, 3 rektangulära gjutna plintar, 4 kubformade gj...

Hamnområde (L1960:5985)

Hamnområde, helt undersökt, ca 150x30 m, bestående av kulturlager, ballast och brygganläggningar. Vid förundersökning år 2007 påträffades ballast i fo...

Hamnområde (L2013:5573)

Hamnområde, ca 40-75x40 m (N-S). Inom området finns 3 brygglämningar i strandbrynet, 2 uppgrundade brygglämningar, 6 härdar på olika nivåer i sluttni...

Hamnområde (L2021:2374)

Hamnområde, ca 45×25 m (ÖNÖ–VSV), bestående av 2 kajer, 1 strandskoning och 1 moring. Kajerna, är 2,5-15x2,5-14 m st och 1 m h av 0,5-1,5 m st huggna ...

Hamnområde (L1977:2539)

Område med båtlänningar, delundersökt, 130x15-25 m (Ö-V), med 11-12 båtlänningar. Vallarna är 10-27 m l och 3-5 m br. Mellanliggande fåror är 3-5 m br...

Hamnområde (L2013:5722)

Hamnområde, ca 25x10 m (NV-SÖ), bestående av 2 brygglämningar, 1-4 m l, ca 1,5 m br med 0,1-0,4 m st stenar. belägna i strandbrynet i mindre vik. I sa...

Hamnområde (L1959:2707)

Hamnområde, ca 35 x 20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 bryggrester. Dessa är 20 - 30 m l (NV-SÖ), 0,5 - 1 m br och och intill 0,5 m h ovan vattenytan, av...

Hamnområde (L1939:2685)

Hamnområde, 60x20 m (NV-SÖ), bestående av 8 bryggor. Bryggorna är 4-10x1-3 m (NNV-SSÖ), intill 0,4-0,6 m h, bestående av kraftigt övertorvade stenar, ...

Hamnområde (L2013:5027)

Övrigt: I Snorre Sturlassons kungasagor berättas hur Olof den helige år 1012 besegrar viking Sote i Sveaskären. Man har sedan 1800-talet satt runinern...

Hamnområde (L1960:5508)

Status: Sjögård ifrån 1600-talet, 47x13 m med en 5,5 m öppning 12 m ut ifrån stranden i stallvik, uppstick ca. 0,5 m.