Stalotomt

Riksantikvarieämbetets definition: Byggnadslämning oftast med försänkt golvyta och med omgivande uppbyggd vall.
Stalotomt (L1937:2031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:9013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2021:6237)

Stalotomt, oval, 5x 4 m (ÖNÖ- VSV), bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 4x 3 m (ÖNÖ- VSV) och 0,2 m dj. I mitten är en härd kännbar med so...

Stalotomt (L1937:235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8668)

Stalotomt, oval, 7×5 m (N–S), bestående av en plan och försänkt inre yta, 5×3, 5 m (N–S) och 0,1 m dj. Ngt förskjuten åt NÖ är en oval härd, 1 ×0,7 m ...

Stalotomt (L1995:8487)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1098)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:8125)

Stalotomt, oval, 6,1x5,7 m (NV-SÖ). Den inre ytan är 4x3,6 m (NV-SÖ), försänkt intill 0,1 m under omgivande markyta. Kring kanten är en vall, 0,9-1,2 ...

Stalotomt (L2020:8662)

Stalotomt,oval, 7×5 m (Ö- V), bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 5×3 m (Ö- V) och 0,1 m dj. I mitten är en oval härd, 0,9x ×0,7 m (N- S) o...

Stalotomt (L1947:4255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:9839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5054)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:8634)

Stalotomt, oval?, 6,2x6 m (NV-SÖ). Kring kanten en vall, mycket otydlig/obefintlig i SSÖ, 0,9-1,5 m br och intill 0,15 m h. Den inre ytan är oval?, 4x...

Stalotomt (L2021:5853)

Stalotomt, rund ca 7 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 5×4 m (NÖ–SV) och 0,2 m dj. I mitten är en härd som enbart är kännbar med son...

Stalotomt (L1947:4992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4526)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:648)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:9988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9160)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1482)

Stalotomt, oval, 5x4,5 m (NNÖ-SSV). Kring kanten är en vall, 1-1,5 m br och 0,05-0,15 m h. Innanför vallen är ett ovalt golvplan, 3,5x2,75 m (NNÖ-SSV)...

Stalotomt (L1937:1469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6902)

Stalotomt, rund, 6 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 4 m diam och 0,1-0,2 m dj. I mitten är en delvis synlig härd, 1,1×0,8 m ( Ö-...

Stalotomt (L1937:625)

Stalotomt bestående av en nedgrävning 4,5 x 3 m (VNV-OSO) som omges av en vall 1,5 m bred och 0,2 m hög. 2 m SÖ om vallen är en härd.

Stalotomt (L1995:9522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:486)

Tomtning, rund, 5,2 m diam, med svagt synlig vall, ca 0,9 m h. Övertorvad sten finns. Vall saknas i SV.

Stalotomt (L1938:9827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1593)

Stalotomt , närmast kvadratisk, 7 x 7 m (NNÖ-SSV), bestående av en tämligen jämn inre yta, kvadratisk, 4 x 4 m (NNV-SSÖ) och 0,1 m dj, omgiven av en v...

Stalotomt (L1937:3452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:7207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6462)

Stalotomt, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 2x2 m och 0,2 m dj. Svårt att avgöra om härd finns. Den omgivande vallen är 1-1...

Stalotomt (L1938:9885)

Stalotomt bestående av en försänkt yta 4 x 3 m (NV-SÖ) omgiven av vall 1 m bred och 0,2 m hög med inslag av stenar.

Stalotomt (L1947:5007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:4736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:37)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:196)

Tomtning, rund, 5,5 m diam, med vall, ca 1 m br. Rund innerplan, ca 3,5 m diam. Vallen är mycket otydlig. I tomtningens centrum finns en härd med 2 sy...

Stalotomt (L2020:8708)

Stalotomt, rund, 6,5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3- 3,5 m diam och 0,1 m dj. I mitten är en oval till oregelbunden härd, 1×0,8...

Stalotomt (L1995:1824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:3689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1697)

Stalotomt, oval, 6,7x4,6 m (NÖ-SV). Omgiven av en vall, 0,6-1,1 m br och intill 0,1 m h. Den inre ytan är oval, 4,8x2,9 m (NÖ-SV) och nedgrävd ca 0,1 ...

Stalotomt (L1937:4795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:9987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1516)

Stalotomt, närmast rund, 7,5-8 m i diam, bestående av en inre yta, 4 m i diam och 0,1 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h, med i ytan...

Stalotomt (L1938:7452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1340)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stalotomt (L1996:9840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:3493)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2021:5852)

Stalotomt, oval, 8x 7 m (NÖ–SV), bestående av en plan och försänkt inre yta, 6×5 m (NÖ–SV) och 0,2 m dj. I mitten är en oval härd, ca 1,5×0,8 m, kännb...

Stalotomt (L1937:1594)

Stalotomt, närmast rund, 7,5-8 m i diam, bestående av en inre yta, 4 m i diam och 0,1 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h, med i ytan...

Stalotomt (L1994:647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:5634)

Stalotomt, oval, 7 x 5,2 m (NV-SÖ). Den inre ytan är oval, 4,4 x 3-3,2 m (NV-SÖ), nedgrävd 0,15-0,2 m under omgivande markyta. Den omgivande vallen ä...

Stalotomt (L1937:2469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1384)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stalotomt (L1994:389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8704)

Stalotomt, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 2,5 m diam och 0,2 m dj. I mitten är en oval till rektangulär härd, 1×0,85 m (N...

Stalotomt (L1937:3754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1911)

Stalotomt, delundersökt, rund, 6,5 m diam med en inneryta, närmast kvadratisk, 3x2 m och 0,1 m dj med i mitten en härd med obestämbar storlek, begräns...

Stalotomt (L1937:1031)

Stalotomt bestående av en nedsänkt yta 5 x 4 m (VNV-ONO) och 0,1 m djup omgiven av vall 1 - 1,5 m bred och 0,2 - 0,3 m hög

Stalotomt (L1992:5635)

1 stalotomt, oval, 7,4 x 6,6 m (NNV-SSÖ). Den inre ytan är oval 4,6 x 3,5 m (NNV-SSÖ), nedgrävd 0,15-0,2 m under omgivande mark. Vallarna är 1-2 m bre...

Stalotomt (L1992:7391)

Stalotomt, oval, 6,4x4,5 m (N-S). Den inre ytan är också närmast oval, 3,8x2,8 m (N-S) och ca 0,1 m dj. Kring kanten är en 0,8-1,3 m br och intill 0,1...

Stalotomt (L1947:4278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:8404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:7642)

Stalotomt, oval, 6,3x5,7 m ÖNÖ-VSV), bestående av en bottenplan samt en omgivande vall, ca 0,9-1,1 m br. Det inre bottenplanet är 4,3x4,05 m st. Valle...

Stalotomt (L1938:8958)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:7331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9423)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9414)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1032)

Stalotomt bestående av en försänkt yta 3,5 x 2,5 m (NV-SÖ) och 0,1 m djup omgiven av vall 1 m bred och 0,2 m hög-

Stalotomt (L1937:4860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.