Stalotomt

Riksantikvarieämbetets definition: Byggnadslämning oftast med försänkt golvyta och med omgivande uppbyggd vall.
Stalotomt (L1994:9987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6904)

Stalotomt, rund, 7 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 5-6 m diam. I mitten är en härd kännbar med sond, ca 1x 0,7 m (N- S). Den om...

Stalotomt (L1994:1873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1384)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stalotomt (L1938:7432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:9839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6457)

Stalotomt ?, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3x 2,5 m (N–S) och 0,2 m dj. Ngt åt V är en härd kännbar. Den omgivande valle...

Stalotomt (L1938:9827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1682)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1911)

Stalotomt, delundersökt, rund, 6,5 m diam med en inneryta, närmast kvadratisk, 3x2 m och 0,1 m dj med i mitten en härd med obestämbar storlek, begräns...

Stalotomt (L1994:1885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8205)

Stalotomt, delundersökt, oval, 5x6 m (N-S) med en rektangulär inneryta, 3x4 m st (N-S) och 0,1-0,2 m dj med i mitten en härd, 1x1 m med obestämbar for...

Stalotomt (L1938:1239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2021:5853)

Stalotomt, rund ca 7 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 5×4 m (NÖ–SV) och 0,2 m dj. I mitten är en härd som enbart är kännbar med son...

Stalotomt (L1947:4992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7307)

Stalotomt, delundersökt, oval, 6x5,2 m (VNV-ÖSÖ). Golvplan är närmast ovalt, 4,4x3,6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,05 m dj i förhållande till omgivande markyta. K...

Stalotomt (L1938:8472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1098)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1215)

Stalotomt, oval, 8,2x7 m (NV-SÖ). Kring kanten är en vall, 1,4-1,7 m br. Den inre ytan är närmast oval, 4,9x3,8 m (NV-SÖ) och nedgrävd 0,1-0,2 m under...

Stalotomt (L1994:4736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1594)

Stalotomt, närmast rund, 7,5-8 m i diam, bestående av en inre yta, 4 m i diam och 0,1 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h, med i ytan...

Stalotomt (L1937:4795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:7207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:486)

Tomtning, rund, 5,2 m diam, med svagt synlig vall, ca 0,9 m h. Övertorvad sten finns. Vall saknas i SV.

Stalotomt (L1992:7977)

Stalotomt, närmast rektangulär, 6,8x6,4 m (NÖ-SV). Kring kanten är en vall, utom i NÖ, 1-1,4 m br och intill 0,2 m h. Den inre ytan är rektangulär, 4,...

Stalotomt (L2020:8704)

Stalotomt, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 2,5 m diam och 0,2 m dj. I mitten är en oval till rektangulär härd, 1×0,85 m (N...

Stalotomt (L1938:3201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9160)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1031)

Stalotomt bestående av en nedsänkt yta 5 x 4 m (VNV-ONO) och 0,1 m djup omgiven av vall 1 - 1,5 m bred och 0,2 - 0,3 m hög

Stalotomt (L1937:1033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:9013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:7642)

Stalotomt, oval, 6,3x5,7 m ÖNÖ-VSV), bestående av en bottenplan samt en omgivande vall, ca 0,9-1,1 m br. Det inre bottenplanet är 4,3x4,05 m st. Valle...

Stalotomt (L1938:9282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1697)

Stalotomt, oval, 6,7x4,6 m (NÖ-SV). Omgiven av en vall, 0,6-1,1 m br och intill 0,1 m h. Den inre ytan är oval, 4,8x2,9 m (NÖ-SV) och nedgrävd ca 0,1 ...

Stalotomt (L1995:9424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:9988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:388)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:8634)

Stalotomt, oval?, 6,2x6 m (NV-SÖ). Kring kanten en vall, mycket otydlig/obefintlig i SSÖ, 0,9-1,5 m br och intill 0,15 m h. Den inre ytan är oval?, 4x...

Stalotomt (L1938:8215)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9423)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:7452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6458)

Stalotomt, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3x 2 m (Ö- V) och 0,1 m dj. En härd är ev. kännbar i ÖNÖ. Den omgivande vallen...

Stalotomt (L1995:8217)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:625)

Stalotomt bestående av en nedgrävning 4,5 x 3 m (VNV-OSO) som omges av en vall 1,5 m bred och 0,2 m hög. 2 m SÖ om vallen är en härd.

Stalotomt (L1947:5010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1593)

Stalotomt , närmast kvadratisk, 7 x 7 m (NNÖ-SSV), bestående av en tämligen jämn inre yta, kvadratisk, 4 x 4 m (NNV-SSÖ) och 0,1 m dj, omgiven av en v...

Stalotomt (L1937:1934)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4279)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7391)

Stalotomt, oval, 6,4x4,5 m (N-S). Den inre ytan är också närmast oval, 3,8x2,8 m (N-S) och ca 0,1 m dj. Kring kanten är en 0,8-1,3 m br och intill 0,1...

Stalotomt (L1996:9840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5054)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1482)

Stalotomt, oval, 5x4,5 m (NNÖ-SSV). Kring kanten är en vall, 1-1,5 m br och 0,05-0,15 m h. Innanför vallen är ett ovalt golvplan, 3,5x2,75 m (NNÖ-SSV)...

Stalotomt (L2021:3188)

3 st. 1 är 7-8m. Oval och 2 är 4-5m.

Stalotomt (L1937:4598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:3493)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8708)

Stalotomt, rund, 6,5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3- 3,5 m diam och 0,1 m dj. I mitten är en oval till oregelbunden härd, 1×0,8...

Stalotomt (L1947:5029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:3200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8668)

Stalotomt, oval, 7×5 m (N–S), bestående av en plan och försänkt inre yta, 5×3, 5 m (N–S) och 0,1 m dj. Ngt förskjuten åt NÖ är en oval härd, 1 ×0,7 m ...

Stalotomt (L1992:7195)

Stalotomt, oval, 6,5x6 m (N-S), med plan golvyta, 4,5x4 m st. Vallen är ca 2 m br. Vid provstick framkom sot. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Stalotomt (L1937:1210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.