Stalotomt

Riksantikvarieämbetets definition: Byggnadslämning oftast med försänkt golvyta och med omgivande uppbyggd vall.
Stalotomt (L1938:8722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8662)

Stalotomt,oval, 7×5 m (Ö- V), bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 5×3 m (Ö- V) och 0,1 m dj. I mitten är en oval härd, 0,9x ×0,7 m (N- S) o...

Stalotomt (L1947:4447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2021:3188)

3 st. 1 är 7-8m. Oval och 2 är 4-5m.

Stalotomt (L2021:5853)

Stalotomt, rund ca 7 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 5×4 m (NÖ–SV) och 0,2 m dj. I mitten är en härd som enbart är kännbar med son...

Stalotomt (L1937:1259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7307)

Stalotomt, delundersökt, oval, 6x5,2 m (VNV-ÖSÖ). Golvplan är närmast ovalt, 4,4x3,6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,05 m dj i förhållande till omgivande markyta. K...

Stalotomt (L1938:8723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4279)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:7432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:3200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1031)

Stalotomt bestående av en nedsänkt yta 5 x 4 m (VNV-ONO) och 0,1 m djup omgiven av vall 1 - 1,5 m bred och 0,2 - 0,3 m hög

Stalotomt (L1947:4368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8487)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:3754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8708)

Stalotomt, rund, 6,5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3- 3,5 m diam och 0,1 m dj. I mitten är en oval till oregelbunden härd, 1×0,8...

Stalotomt (L1995:9522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2678)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7195)

Stalotomt, oval, 6,5x6 m (N-S), med plan golvyta, 4,5x4 m st. Vallen är ca 2 m br. Vid provstick framkom sot. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Stalotomt (L1937:2657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1697)

Stalotomt, oval, 6,7x4,6 m (NÖ-SV). Omgiven av en vall, 0,6-1,1 m br och intill 0,1 m h. Den inre ytan är oval, 4,8x2,9 m (NÖ-SV) och nedgrävd ca 0,1 ...

Stalotomt (L1994:6548)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1340)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stalotomt (L1938:7834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1032)

Stalotomt bestående av en försänkt yta 3,5 x 2,5 m (NV-SÖ) och 0,1 m djup omgiven av vall 1 m bred och 0,2 m hög-

Stalotomt (L1995:836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6902)

Stalotomt, rund, 6 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 4 m diam och 0,1-0,2 m dj. I mitten är en delvis synlig härd, 1,1×0,8 m ( Ö-...

Stalotomt (L1937:1352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8943)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6457)

Stalotomt ?, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3x 2,5 m (N–S) och 0,2 m dj. Ngt åt V är en härd kännbar. Den omgivande valle...

Stalotomt (L1992:5705)

Stalotomt, rundad, ca 4,5 m i diam. Kring kanten är en tydlig vall 0,5-1,5 m br och intill 0,1 m h. Den inre ytan är ca 3,6 m i diam, något försänkt. ...

Stalotomt (L1938:9827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:388)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:9013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9501)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5054)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:9987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8704)

Stalotomt, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 2,5 m diam och 0,2 m dj. I mitten är en oval till rektangulär härd, 1×0,85 m (N...

Stalotomt (L1937:1516)

Stalotomt, närmast rund, 7,5-8 m i diam, bestående av en inre yta, 4 m i diam och 0,1 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h, med i ytan...

Stalotomt (L1947:5008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1911)

Stalotomt, delundersökt, rund, 6,5 m diam med en inneryta, närmast kvadratisk, 3x2 m och 0,1 m dj med i mitten en härd med obestämbar storlek, begräns...

Stalotomt (L1938:3201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1482)

Stalotomt, oval, 5x4,5 m (NNÖ-SSV). Kring kanten är en vall, 1-1,5 m br och 0,05-0,15 m h. Innanför vallen är ett ovalt golvplan, 3,5x2,75 m (NNÖ-SSV)...

Stalotomt (L1994:648)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2021:5852)

Stalotomt, oval, 8x 7 m (NÖ–SV), bestående av en plan och försänkt inre yta, 6×5 m (NÖ–SV) och 0,2 m dj. I mitten är en oval härd, ca 1,5×0,8 m, kännb...

Stalotomt (L1994:662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:9123)

Uppgift om stalotomt. Enligt uppgiftslämnaren schaktades en ca 8 x 4 m st stalotomt bort i samband med vägbygget 1976. På platsen finns i dag en vändp...

Stalotomt (L1937:37)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1594)

Stalotomt, närmast rund, 7,5-8 m i diam, bestående av en inre yta, 4 m i diam och 0,1 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h, med i ytan...

Stalotomt (L2021:6237)

Stalotomt, oval, 5x 4 m (ÖNÖ- VSV), bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 4x 3 m (ÖNÖ- VSV) och 0,2 m dj. I mitten är en härd kännbar med so...

Stalotomt (L1937:2122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6904)

Stalotomt, rund, 7 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 5-6 m diam. I mitten är en härd kännbar med sond, ca 1x 0,7 m (N- S). Den om...

Stalotomt (L1937:4795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1384)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stalotomt (L1995:7642)

Stalotomt, oval, 6,3x5,7 m ÖNÖ-VSV), bestående av en bottenplan samt en omgivande vall, ca 0,9-1,1 m br. Det inre bottenplanet är 4,3x4,05 m st. Valle...

Stalotomt (L1995:1406)

Stalotomt, oval, 7x5 m (N-S). Kring kanten är en vall, 1-1,5 m br och 0,05-0,2 m h, otydligast i S. Ingen härd kunde beläggas i stalotomten. Vid arkeo...

Stalotomt (L1938:7452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9160)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:7207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6458)

Stalotomt, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3x 2 m (Ö- V) och 0,1 m dj. En härd är ev. kännbar i ÖNÖ. Den omgivande vallen...

Stalotomt (L1937:3689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9400)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:5635)

1 stalotomt, oval, 7,4 x 6,6 m (NNV-SSÖ). Den inre ytan är oval 4,6 x 3,5 m (NNV-SSÖ), nedgrävd 0,15-0,2 m under omgivande mark. Vallarna är 1-2 m bre...

Stalotomt (L1995:7331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7977)

Stalotomt, närmast rektangulär, 6,8x6,4 m (NÖ-SV). Kring kanten är en vall, utom i NÖ, 1-1,4 m br och intill 0,2 m h. Den inre ytan är rektangulär, 4,...

Stalotomt (L1995:8475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1098)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8668)

Stalotomt, oval, 7×5 m (N–S), bestående av en plan och försänkt inre yta, 5×3, 5 m (N–S) och 0,1 m dj. Ngt förskjuten åt NÖ är en oval härd, 1 ×0,7 m ...

Stalotomt (L1938:8472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.