Stalotomt

Riksantikvarieämbetets definition: Byggnadslämning oftast med försänkt golvyta och med omgivande uppbyggd vall.
Stalotomt (L1994:1117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8943)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7977)

Stalotomt, närmast rektangulär, 6,8x6,4 m (NÖ-SV). Kring kanten är en vall, utom i NÖ, 1-1,4 m br och intill 0,2 m h. Den inre ytan är rektangulär, 4,...

Stalotomt (L1937:4865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:3493)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:1239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:3689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1340)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stalotomt (L1938:9626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:3201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8668)

Stalotomt, oval, 7×5 m (N–S), bestående av en plan och försänkt inre yta, 5×3, 5 m (N–S) och 0,1 m dj. Ngt förskjuten åt NÖ är en oval härd, 1 ×0,7 m ...

Stalotomt (L1938:8723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7195)

Stalotomt, oval, 6,5x6 m (N-S), med plan golvyta, 4,5x4 m st. Vallen är ca 2 m br. Vid provstick framkom sot. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Stalotomt (L1995:1215)

Stalotomt, oval, 8,2x7 m (NV-SÖ). Kring kanten är en vall, 1,4-1,7 m br. Den inre ytan är närmast oval, 4,9x3,8 m (NV-SÖ) och nedgrävd 0,1-0,2 m under...

Stalotomt (L1996:9840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1996:9013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:8125)

Stalotomt, oval, 6,1x5,7 m (NV-SÖ). Den inre ytan är 4x3,6 m (NV-SÖ), försänkt intill 0,1 m under omgivande markyta. Kring kanten är en vall, 0,9-1,2 ...

Stalotomt (L1937:3690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:3754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:7642)

Stalotomt, oval, 6,3x5,7 m ÖNÖ-VSV), bestående av en bottenplan samt en omgivande vall, ca 0,9-1,1 m br. Det inre bottenplanet är 4,3x4,05 m st. Valle...

Stalotomt (L1947:5010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:9522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2021:5852)

Stalotomt, oval, 8x 7 m (NÖ–SV), bestående av en plan och försänkt inre yta, 6×5 m (NÖ–SV) och 0,2 m dj. I mitten är en oval härd, ca 1,5×0,8 m, kännb...

Stalotomt (L1937:1469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:5634)

Stalotomt, oval, 7 x 5,2 m (NV-SÖ). Den inre ytan är oval, 4,4 x 3-3,2 m (NV-SÖ), nedgrävd 0,15-0,2 m under omgivande markyta. Den omgivande vallen ä...

Stalotomt (L1937:1594)

Stalotomt, närmast rund, 7,5-8 m i diam, bestående av en inre yta, 4 m i diam och 0,1 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h, med i ytan...

Stalotomt (L1947:4280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:1824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:7207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:9123)

Uppgift om stalotomt. Enligt uppgiftslämnaren schaktades en ca 8 x 4 m st stalotomt bort i samband med vägbygget 1976. På platsen finns i dag en vändp...

Stalotomt (L1937:1376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8704)

Stalotomt, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 2,5 m diam och 0,2 m dj. I mitten är en oval till rektangulär härd, 1×0,85 m (N...

Stalotomt (L1937:4554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:7452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8487)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9885)

Stalotomt bestående av en försänkt yta 4 x 3 m (NV-SÖ) omgiven av vall 1 m bred och 0,2 m hög med inslag av stenar.

Stalotomt (L1992:5635)

1 stalotomt, oval, 7,4 x 6,6 m (NNV-SSÖ). Den inre ytan är oval 4,6 x 3,5 m (NNV-SSÖ), nedgrävd 0,15-0,2 m under omgivande mark. Vallarna är 1-2 m bre...

Stalotomt (L1937:2031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:3452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:486)

Tomtning, rund, 5,2 m diam, med svagt synlig vall, ca 0,9 m h. Övertorvad sten finns. Vall saknas i SV.

Stalotomt (L1937:1990)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:2083)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:7432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:3200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:7391)

Stalotomt, oval, 6,4x4,5 m (N-S). Den inre ytan är också närmast oval, 3,8x2,8 m (N-S) och ca 0,1 m dj. Kring kanten är en 0,8-1,3 m br och intill 0,1...

Stalotomt (L1995:836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:37)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:7834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1992:9847)

Stalotomt, rund, 6 m diam, bestående av en nedsänkt yta, ca 3,5-4 m diam och ca 0,1 m dj. I centrala delen, något förskjuten mot Ö, är rest av härd, b...

Stalotomt (L1995:9485)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stalotomt (L1992:7196)

Stalotomt, oval, 7x6 m (N-S), plan golvyta, 4x3 m st och 0,4 m dj. Vallen är ca 2 m br och 0,1 m h. Vid provstick framkom sot. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Stalotomt (L1937:2488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:1884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8958)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:7331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:4736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:4064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2020:8662)

Stalotomt,oval, 7×5 m (Ö- V), bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 5×3 m (Ö- V) och 0,1 m dj. I mitten är en oval härd, 0,9x ×0,7 m (N- S) o...

Stalotomt (L1947:5007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6457)

Stalotomt ?, rund, 5 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, 3x 2,5 m (N–S) och 0,2 m dj. Ngt åt V är en härd kännbar. Den omgivande valle...

Stalotomt (L1994:662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1994:9987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1995:8205)

Stalotomt, delundersökt, oval, 5x6 m (N-S) med en rektangulär inneryta, 3x4 m st (N-S) och 0,1-0,2 m dj med i mitten en härd, 1x1 m med obestämbar for...

Stalotomt (L1994:1873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:9491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:5009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1947:4526)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1938:8215)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L1937:1032)

Stalotomt bestående av en försänkt yta 3,5 x 2,5 m (NV-SÖ) och 0,1 m djup omgiven av vall 1 m bred och 0,2 m hög-

Stalotomt (L1947:4368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stalotomt (L2022:6904)

Stalotomt, rund, 7 m diam, bestående av en plan och försänkt inre yta, ca 5-6 m diam. I mitten är en härd kännbar med sond, ca 1x 0,7 m (N- S). Den om...

Stalotomt (L1995:8475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.