Användarrättigheter

På denna sida listas de användarroller som finns på FornPunkt och vilka rättigheter de för med sig.

Testare

Användare med rollen testare får tillgång till experimentella funktioner som inte anses vara redo för alla användare. Oftast tilldelas man rollen efter att ha föreslagit en ändring eller funktion som görs tillgänglig igenom denna användarroll.

Redigerare

Användare med rollen redigerare kan redigera beskrivningen av en tagg. Ofta tilldelas man rollen automatiskt efter att man varit med och bidragit ett tag.

Administratör

En användare med rollen administratör har tillgång till FornPunkts administratörsgränssnitt i vilket de kan dölja kommentarer och registreringar, blockera användare samt redigera dokumentationssidor.

Superanvändare

Användare med rollen superanvändare kan redigera i stort sett all information på FornPunkt.se. Denna roll tilldelas vanligtvis inte användare som inte också är FornPunkt-utvecklare.