Bilduppladdning

FornPunkt stödjer bilduppladdning på såväl användarregistrerade lämningar som på lämningar ifrån Kulturmiljöregistret. Du behöver inte ett konto hos FornPunkt för att ladda upp bilder, dock så behöver du ett konto på Wikimedia Commons.

Bilder på användarregistrerade lämningar

Bilder på användarregistrerade lämningar laddar du upp efter att du eller någon annan registrerat en lämning på FornPunkt. Du hittar en uppladdningsknapp på sidan för lämningen.

Bilder på lämningar ifrån Kulturmiljöregistret

Bilder på lämningar ifrån Kulturmiljöregistret laddar man upp ifrån respektive lämningssida. Bilderna som man laddar upp via FornPunkt visas ibland automatiskt på andra tjänster. En sådan tjänst är Riksantikvarieämbetets Kringla.nu som hämtar bilder en gång i veckan.

Frågor och svar

Varför syns inte min bild?

Det kan ibland ta någon minut innan en nyuppladdad bild syns på FornPunkt. Det kan också vara så att lämningen redan har flera bilder vilket kan göra att just din bild döljer sig bakom knappen "visa fler".

Varför laddas bilderna upp på Wikimedia Commons och inte direkt på FornPunkt?

FornPunkt bygger på idén att information om kulturmiljöer ska vara så tillgänglig som möjligt, därför så används Wikimedia Commons då bilderna där blir tillgängliga på andra plattformar såsom Wikipedia och Kringla. Många museer, arkiv och andra kulturarvsinstitutioner delar också sina bilder på Wikimedia Commons vilket gör de tillgängliga på FornPunkt.

Jag har en bild som föreställer flera lämningar, hur gör jag?

Efter att du laddat upp en bild på en lämning så kan du "manuellt" lägga till flera lämningar den föreställer genom att redigera beskrivningen på Wikimedia Commons och lägga till flera instanser av Wikimedia Commons mallarna Fornminne eller FornPunkt. Du kan se en exempelredigering här. Vill du ha hjälp eller vill du vi gör det så kan du använda dig av FornPunkts Feedback-formulär.

Jag vill ladda upp väldigt många bilder, hur gör jag enklast?

Vi har hjälp så väl kulturinstitutioner som individer med att tillgänglig göra stora mängder bilder på kulturlämningar hur man bäst går tillväga kan dock skilja sig åt. Skicka en e-post till [email protected] så hjälper vi er vidare.