Boplatsområde

Öppna i Google Maps, OpenStreetMap.

Observationstyp: Fjärrobservation

Registreringsdatum: 21 april 2022

Boplatsområde? ca 60x40 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av ett sannolikt stengrundshus, ca 25x9 m st (NNÖ-SSV) omgiven av en tydlig stensträng eller mur. Inom och invid området är även flera möjliga rösen.

Beläget i betesmark bevuxen med lövskog. Tydligt synlig via laserdata.

Taggar: stengrundshusboplatsstensträng

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Detta är en fjärrobservation, kan du bekräfta den i fält eller bidra med mer information? Logga in för att lämna en kommentar.

JSON-LD · GeoJSON · RSS