Stensträng

Wikipedia

Raserad förhistorisk inhägnad.

Stensträng
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Ungefärligt läge och sträckning.

Hägnad
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Stensträng. Del av eller korrigering av L2011:4383.

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde? med en närmast kvadratisk hägnad, ca 40 m i sida, i NÖ och 3 stengrundshus? i SV. De ev husgrunderna ligger parrallellt orienterade med...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Större boplatsområde, nu ca 230x200 m st (N-S) med minst 3 sannolika husgrunder centralt belägna inom ytan; 2 st, ca 20x8 m st (VNV-ÖSÖ) med gemensam ...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde? ca 60x40 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av ett sannolikt stengrundshus, ca 25x9 m st (NNÖ-SSV) omgiven av en tydlig stensträng eller mur. Ino...

Stensträng
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Utrasade och nersjunkna stenar.

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området är 1 stengrundshus, ca 18x8 m st (N-S) med 0,5 m höga vallar. Ca 25 m V däro...