Gravklot

Riksantikvarieämbetets definition: Avsiktligt formad eller utvald naturformad sten som varit centralt placerad på förhistorisk grav.
Gravklot (L1976:883)

1) Gravklot, gråsten, 0,6 m i diam och 0,5 m h. 19 m N 5cg V om nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,55 m i diam och 0,5 m h. Gravklot et är ornerat. 10 m ...

Gravklot (L1977:7380)

1) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0,7x0,55 m (N 20cg ö-S 20cg V) och 0,3 m tj. I nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,3 m diam 7 m V 20cg S om nr 2 ä...

Gravklot (L1976:422)

1) Svärdslipningssten, ny plats för, rödaktig gråsten, r und, 1 m diam och 0,15-0,3 m tj. Förekomsten är belägen i NÖ dele n av stenens plana övers...

Gravklot (L1984:2791)

3) Gravklot, fragment av, 0,25 x 0,18 och 0,13 m tj. Ornerat och imålat med röd färg.

Gravklot (L1975:1804)

1) Gravklot, gråsten 0,38 m diam och 0,22 m h. Undersidan plan. Liggande uppåt denna sten är nr 2) Gravklot, kalksten, 0,18 m dia m och 0,1 m h. Und...

Gravklot (L2002:71)

Gravklot, Se inventeringshandlingarna.

Gravklot (L1983:4508)

Gravklot, KOPIA, av vit kalksten, 0,8 m diam och 0,55 m h med inhuggen flätbandsornamentik. Klotet förvaras sedan 1960 hos Statens Historiska Museer. ...

Gravklot (L1976:4895)

1) Malsten, granit, 0,65x0,55x0,18 m. Närmast trågformad fördjup ning, 0,5x0,45 m och 0,08 m dj. Intill och NV om nr 1 är 2) Gravk lot, gråsten, 0,6...

Gravklot (L1981:189)

1) Gårdsmuseum, inrymt i äldre bostadshus (1700-tal), medsamlingar av främst etnologiska bruksföremål.Ägare: Roland Johansson, Led 715 00 Odensbacken...

Gravklot (L1973:7733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravklot (L1942:9581)

Gravklot, 0,55 cm diam, 0,45 m h. Ovanytan tillplattad. I mittenett hål 15 cm diam upptill, konisk intill 4 cm diam. Ornerat påövre halvan. Se skiss i...

Gravklot (L1976:2372)

1) Svärdslipningssten av kalksten, 0,9x0,8 m, står lutad mot ett gravklot. på den mot S vända sidan finns 7 sliprännor, 0,2-0,8 m l, 5-10 cm br och 1,...

Gravklot (L2003:4363)

1) Älvkvarnsförekomst, i övre halvan av Ågravklot avkristallinisk kalksten, 0.55x0.52 m (Ö-V) och 0.4 m h medoregelbunden fotplatta. Förekomsten bestå...

Gravklot (L1976:3056)

1) Malsten, granit, 0,85x0,6 m st och 0,3 m h. 7 m S 15cg Ö om n r 1 är 2) Gravklot, granit, 0,33 m i diam. Påträffad vid ombyggna d av huset.

Gravklot (L1976:2205)

1) Malsten, 0,7x0,45 m st och intill 0,3 m tj. Fördjupningen är 0,5-0,3 m st och 0,05-0,1 m dj. På vardera sidan om huvudingången är 2-3) Gravklot? ...

Gravklot (L2016:497)

1) Runstensfragment, 45x35x20 cm (Ö-V) med en 5 cm br textslinga iÖ delen. U 291 enligt gårdsägaren herr B Wallin, Wiks gård. Bådadessaföremålen har v...

Gravklot (L1983:9734)

Gravklot, ovalt, 0,5x0,3 m (NV-SÖ) och 0,2 m h.

Gravklot (L2013:1510)

Kyrka med medeltida kyrktomt Gravklot av kalksten, rund med avplattade "poler" 50 cm diam 32 cmhög. Runt stenen är inristat grunda orneringslinjer i ...

Gravklot (L1977:4476)

1) Svärdslipningssten 0,58 h, 0,3 br och 0,2-0,3 m h av rödgrani t med slät ovansida och en slipränna 0,45 m l, 0,06-0,07 m b och 0,01-0,02 m dj. Till...

Gravklot (L1977:1871)

1) Gravklot, kalksten, 0,55 m diam och 0,36 m h. 25 m S om nr 1 och 10 m SV om hus är 2) Malsten, granit, 0,55x0,33 m och 0,14 m h. Trågformad fördjup...

Gravklot (L1976:5953)

1) Gravklot, kalksten, 0,24 m diam och 0,22 m h. Inåtsvängd unde rdel och platt bottenplan. Ornamenterade ringar runt klotet. Ca 3 0 m VSV om nr 1 och...

Gravklot (L1977:3996)

1) Gravklot(?), gråsten, 0,3 m diam och 0,15 m tj. 12 m S 20cg V om nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,35 m i diam och 0,25 m h. 1 ,5 m S 20cg V om nr ...

Gravklot (L1972:270)

1) Sten av vit kvarts, fältspat? Överdelen fint avplattat rundad,32 m siam och 20 cm tj. Stenen har ornament; två 2 - 3 cm breda och ca 0.5 cm dj ränn...

Gravklot (L1976:85)

1) Malsten, av gråsten, 0,65x0,55 m st och 0,2 m tj. Ligger med den skålade sidan uppåt. Fragmentarisk. 21 m N 5cg Ö om nr 1 är 2 ) Gravklot?, kalkste...

Gravklot (L1977:3301)

1) Malsten, gråsten, fragmentarisk 0,55x0,4 m (N-S) och 0,2 m tj . I nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,3 m i diam och 0,2 m tj. 0,5 m SÖ om nr 2 är ...

Gravklot (L1977:3997)

1) Gravklot(?), gråsten, 0,3 m diam och 0,15 m tj. 12 m S 20cg V om nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,35 m i diam och 0,25 m h. 1 ,5 m S 20cg V om nr ...

Gravklot (L1976:1004)

1) Väghållningssten, kalksten, 0,3x0,1 m (N 40cg V-S 40cg Ö) och 0,35 m h. På den SV sidan är texten: "HALLBJERNS BJERGES"18 m V 20cg S om nr 1 oc...

Gravklot (L1950:2807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravklot (L1976:9549)

Gravklot, 0,35 m diam och 0,20 m h. Platt på 2 sidor med längsgå ende ornamentering på sidorna. Klotet ligger på en trädgårdsmur. Enligt ägarinnan hit...

Gravklot (L1977:4737)

Gravklot, närmast runt 27-30 cm diam och 16 cm h. Se skiss i skannade inventeringshandlingar.

Gravklot (L2016:8470)

Gravklot, något fyrsidigt, 0,6x0,55 m och 0,3 m h. Omerat med 2paralella refflor 0,5-1 cm br, 0,5-1 cm dj löpande runt stenen på15 cm avstånd, i dess ...

Gravklot (L1977:7047)

1) Gravklot, kalksten, 0,4 m i diam och 0,2 m h. Slät yta. 12 m S 45cg Ö om nr 1 och 19 m SSV om S hörnet på bostadshus är 2) Gra vklot, granit(?), 0,...

Gravklot (L1976:468)

1) Svärdslipningssten, ny plats för, rödaktig gråsten, r und, 1 m diam och 0,15-0,3 m tj. Förekomsten är belägen i NÖ dele n av stenens plana övers...

Gravklot (L1977:3300)

1) Malsten, gråsten, fragmentarisk 0,55x0,4 m (N-S) och 0,2 m tj . I nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,3 m i diam och 0,2 m tj. 0,5 m SÖ om nr 2 är ...

Gravklot (L1977:7048)

1) Gravklot, kalksten, 0,4 m i diam och 0,2 m h. Slät yta. 12 m S 45cg Ö om nr 1 och 19 m SSV om S hörnet på bostadshus är 2) Gra vklot, granit(?), 0,...

Gravklot (L1976:4211)

1) Gravklot(?), gråsten, 0,3 m diam, inga synliga inhyggna konce ntriska cirklar. Intill och V om nr 1 är 2) Väghållningssten, kal ksten, 0,45 m l, 0,...

Gravklot (L1977:109)

1) Bildsten, kaksten, 1,88 m l (V-Ö) och 0,92 m br. Överdelen åt V. Bildframställningarna består av 1 större och 2 mindre rundlar samt 1 skepp. Ej u...

Gravklot (L1975:145)

Gravklot, kalksten, 0,55 m diam och 0,23 m h. Svaga spår av räff lor runt klotet. Skadat på ovansidorna, där några mindre kalkflis or slagits bort.

Gravklot (L1984:5128)

Gravklot, ornerat (?), grå granit, 0.36 m i diam och 0.22 m h,med planhuggen undersida. Ornerad med en ränna runtom kanten, ca15 mm br och 2-3 mm dj, ...

Gravklot (L1983:4612)

Gravklot, sekundär placering, nedsänkt i markytan, 0.5-0.54 m idiam och 0.2 m h ovan markytan. Ornering bestående av mittprickomgiven av två cirklar, ...

Gravklot (L1976:6524)

1) Sten med namn av rödgrå granit, 0,5 m h och 0,5 m br, utforma d som en stol. "Stolens" ryggstöd ca 0,3 m h. Stenen låg ursprung ligen omkring 100...

Gravklot (L1977:300)

Gravklot, gråsten, 0,5 m i diam och 0,3 m h. Kan vara Raä nr 58.

Gravklot (L1976:1839)

1) Röse?, ca 8 m i gsk och 1,2 m h. Stenarna är 0,1-0,4 m st. I mitten och med öppning mot V, en källargrop, 3,5x3 m (Ö-V). Ca 20 m V om nr 1 är 2) Bo...

Gravklot (L2017:6953)

Gravklot, gråsten 0,33 m diam och 0,2 m h. Vågrätt tvärsnitt ärhelt cirkel runt, lodrätt regelbundet ellitptiskt. Stenen ärjämnt tillhuggen utan synli...

Gravklot (L1976:469)

1) Svärdslipningssten, ny plats för, rödaktig gråsten, r und, 1 m diam och 0,15-0,3 m tj. Förekomsten är belägen i NÖ dele n av stenens plana övers...

Gravklot (L1951:3635)

Gravklot, granit (?), oval form med kortsidan vänd utåt, 0.25x0.25 m. Klotet är försett med ett inristat kors, troligen runt om löpande, ca 1.5 cm br ...

Gravklot (L1935:2318)

Nuvarande plats för gravklot. Läget justerat efter uppgifter i Anmälan, dnr 326-04606-2007. Fyndplatsen för gravklotet är Njurunda 147:1. Enl. uppgif...

Gravklot (L1976:9347)

1) Bildsten, kalksten, 2,45 m l, 1,3 m br vid basen, avsmalnande uppåt och rundad överdel samt 0,12-0,16 m tj. Små avslag i kante rna nedtill. Stenen ...

Gravklot (L1975:969)

1) Hembygdsmuseum bestående av boningshus, ladugård, smedja och tröskhus. Förklarades som byggnadsminne. 16 m Ö 15cg N om ägogrän s, 23 m N 15cg Ö om ...

Gravklot (L1935:2116)

Gravklotsliknande sten, närmast rund, av vit granit, 0.35-0.42 mdiam. Verkar delvis formad genom prickhuggning. Något planundersida.

Gravklot (L1984:2790)

2) Gravklot, 0,4 m diam och 0,2-0,25 m h. Ornerat, ornering imålad med röd färg.

Gravklot (L1977:3297)

1) Gruvklot, kalksten, 0,9 m i diam och 0,4 m h, stenen är orner ad. 6 m V 40cg S om nr 1 är 2) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0 ,65x0,6 m (NV-SÖ) o...

Gravklot (L1976:740)

3 Gravklot belägna i malstenar (för dessa se eget F-/RAÄ-nr på samma position). Gravklot, gråsten, 0,25 m i dia m. I malsten nr 4 Gravklot, gråsten,...

Gravklot (L1984:4931)

Gravklot, ornerat, granit, 0.43x0.35 m st och 0.22 m h. Orneratmed två huggna rännor, ca 20 mm br och 2-3 mm dj, som påövansidan korsar varandra. Sek...

Gravklot (L1977:433)

Gravklot, nu bortfört. Kan vara identiskt med 105.

Gravklot (L1941:903)

1) Älvkvarnsyta, 3,7x0,65 m (NÖ-SV) med 6 älvkvarnar, repad berghäll. Vid inv 1979 var: 1) Fyra skålgropar synliga. De är 0,04-0,06 m diam och 0,01-0,...

Gravklot (L1976:9348)

1) Bildsten, kalksten, 2,45 m l, 1,3 m br vid basen, avsmalnande uppåt och rundad överdel samt 0,12-0,16 m tj. Små avslag i kante rna nedtill. Stenen ...

Gravklot (L1976:884)

1) Gravklot, gråsten, 0,6 m i diam och 0,5 m h. 19 m N 5cg V om nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,55 m i diam och 0,5 m h. Gravklot et är ornerat. 10 m ...

Gravklot (L1942:9615)

Gravklot, sekundär placering, av rödaktig granit, 0,35 m diam. Numera upplagd på flack åkerholme. Denna är ca 15x8 m st (N-S) och0,4 m h. Ställvis påf...

Gravklot (L1983:5076)

Gravklot, grå granit, ca 0,5 m diam och 0,42 m h. Ornerat.

Gravklot (L2016:1512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravklot (L1980:4460)

Fyndplats för gravklot, funnet 1975-76 i samband med grävning för den nya kyrkogården. Klotet är av sandsten(?), ca 40 cm diam, ca 40 cm h. Ornerat me...

Gravklot (L1964:1584)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravklot (L1983:1762)

Stenklot, 0,5 m diam, av ljus granit. Runt den tillplattade mittpunkten löper ornamenterade cirklar.

Gravklot (L1976:3887)

1) Gravfält? med okänd storlek och okänt antal gravar, bortgrävt i samband med nyodling vid skiftet av John Svensson, Kajsarve, H ejnum. Ca 3 m Ö åker...

Gravklot (L1941:2793)

Fyndpalts för murat gravklot. Påträffat vid schaktningsarbeten för nybyggnad på den gamla klostertomten inom kvarteret Torget vidhörnet av klostergata...

Gravklot (L2012:5060)

1) Hög, 15 m diam och 1,2 m h (relativt flack, närmast konisk profil). I ytan flerstädes talrika stenar, 0,3-0,9 m st av vilka många är kantställda el...

Gravklot (L1975:843)

Medeltida byggnad, kalksten, 25,5x9,5 m (NV-SÖ). Grunden är mede ltida och stenfoten runt huset är profilerad. NV hälften av huset har ursprungliga v...

Gravklot (L2020:2457)

Gravklot, ca 0,6 meter i diameter och 0,5 meter högt, i det närmast cirkelrunt, granit. Välbevarad. Flyttat från vägkant till nuvarande plats i den sö...

Gravklot (L1951:3180)

Gravklot, granit, oval form, 0.45x0.35 m (N-S) och 0.2 m h. Klotet är försett med ett inristat kors på halva klotet och en ring runt om, 3.5 cm br och...

Gravklot (L1941:1672)

Gravklot, fyndplats och beskrivning, se Raä nr 207.

Gravklot (L1983:5499)

Klotsten, närmast rund av granit, ca 0,6 m diam och 0,5 m hög. Placerad i mindre skreva på berghäll. Ca 0,7 m Ö om denna är ytterligare en rund sten, ...

Gravklot (L1977:6146)

Gravfält, rest av, ursprunglig utsträckning troligen minst 40x25 m (ÖNÖ-VSV) och sannolikt omfattande minst 8 fornlämningar, av v ilka nu återstår 3...

Gravklot (L1951:3181)

Gravklot, granit (?), oval form, 0.3x0.25 m. Klotet är försettmed ett ristat kors, troligen runtom löpande, 25 cm br och några mm dj. Inmurat i Högs k...

Gravklot (L1976:791)

1) Skeppssättning?, (osäker), 12 m l )NNÖ-SSV) 3-4 m br och 0,1- 0,2 m h. Övertorvad. Av anläggningen återstår endast de båda stäv stenarna av gråsten...

Gravklot (L1942:6118)

1) Rest sten? 0,9 m h, 0,4 m br vid roten och 0,3 m tj vid roten. Något avsmalnade uppåt. Inga spår efter gångjärn till grind. Nr2) När hr Johansson k...

Gravklot (L1977:3294)

1) Gruvklot, kalksten, 0,9 m i diam och 0,4 m h, stenen är orner ad. 6 m V 40cg S om nr 1 är 2) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0 ,65x0,6 m (NV-SÖ) o...

Gravklot (L2012:1553)

1) På grindstolparna till S ingången till Grebo kyrkogård är 2 st gravklot av granit. De är närmast runda 0,6 m i diam och 0,4 mh. På kloten är järnpr...

Gravklot (L1977:3998)

1) Gravklot(?), gråsten, 0,3 m diam och 0,15 m tj. 12 m S 20cg V om nr 1 är 2) Gravklot, gråsten, 0,35 m i diam och 0,25 m h. 1 ,5 m S 20cg V om nr ...

Gravklot (L1977:3088)

1) Gravklot, gråsten, 0,45 m i diam och 0,3 m tj. 1 m V 20cg N o m nr 1 är 2) Svärdslipningssten, gråsten, kantställd, 0,6x0,25 m (V 20cg N-Ö 20c...

Gravklot (L1976:5005)

1) Svärdslipningssten, gråsten, 1,3x0,5 m (N 30cg Ö-S 30cg V) oc h 0,1 m h, bestående av slipränna samt slipytor. Sliprännan är 0, 9 m l, 0,09 m br oc...

Gravklot (L1941:4704)

1) Malsten, fragment, gråsten, 0,5x0,4x0,15 m. Trågformig fördjupning, 40x30 cm och 5 cm dj. Ena gaveln avslagen. 1 nr 1 är: 2) Gravklot, elliptiskt, ...

Gravklot (L1977:3272)

1) Gruvklot, kalksten, 0,9 m i diam och 0,4 m h, stenen är orner ad. 6 m V 40cg S om nr 1 är 2) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0 ,65x0,6 m (NV-SÖ) o...

Gravklot (L1976:6692)

1) Minnessten, kalksten, 1,5 m h, 0,75 m br (Ö-V) och 0,17 m tj. På den mot S vända sidan är inhugget inom en 0,43x0,32 m st, för sänkt, slipad yta: ...

Gravklot (L1985:8900)

Gravklot, granit, 0,51 m diam och 0,27 m tj, med ovalt tvärsnitt i vertikalled och runt i horisontalled. Runt kanten är en ställvis mycket otydlig rän...

Gravklot (L1941:1671)

Gravklot, fyndplats och beskrivning, se Raä nr 208.

Gravklot (L1962:5232)

Sten med solkors, gravklot?. Då en brojuta ? över allmännalandsvägen vid vägskälet till Järpås omlades på 1920 taletpåträffades en halvmeter stor sten...

Gravklot (L1976:8305)

1) Malsten, gråsten, trågformig 0,70 m l (Ö-V), 0,35 m br 0,28 m tj. Inre längd 0,64 m, 0,29 m br och 0,045 dj. Dess Ö kant är av slagen. Löparen ligg...

Gravklot (L1942:6354)

Gravfält?, rundat med svag ovalitet, 22-25 cm st.

Gravklot (L1975:980)

1) Gravklot, gråsten 0,38 m diam och 0,22 m h. Undersidan plan. Liggande uppåt denna sten är nr 2) Gravklot, kalksten, 0,18 m dia m och 0,1 m h. Und...

Gravklot (L2017:7069)

1)Runsten av gråsten, gråsten 1x0,25 m vid basen och 1,75 m hög.Runhöjd ca 8 cm. Ca 3 m V 20cg S om nr 1 är nr 2) Klotsten avgråskär gråsten, 0,22x0,2...

Gravklot (L2017:1154)

1) Runstensfragment, 27x17x7 cm. Runhöjd 8 cm. Funnet 5 m N omingången till sakristian och 1,2 m under nuvarande markyta. 2)Gravklot, 33 cm diam och 1...

Gravklot (L1976:1391)

Gravklot, kalksten, närmast rund, 1,3 m diam.

Gravklot (L1976:5458)

1. Svärdslipningssten, granit, 0,75x0,50 m (N-S) och 0,27 m h. P å ovansidan är 4 sliprännor, 45-60 cm l (N-S), 6-8 cm br och 0,5- 4 cm dj. Kantstöt...

Gravklot (L1982:1810)

Gravklot av kalksten, fragment, 0,4x0,25m och 0,2 m tj. Spår av ornamentik. Funnen på en gravhög på gravfältet Aspö 70:1. Ligger framför runsten Sö 17...

Gravklot (L1976:6767)

Gravklot.

Gravklot (L1977:9511)

1) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0,65x0,5 (NÖ-SV) och 0,15 m tj. 7 m VNV om nr 1 är: 2) Gravklot, gråsten, 0.35 m diam.

Gravklot (L1941:4694)

Gravklot, ljus gnej, 0,45 m h och 0,34-0,37 m diam, i skaftform där det större måttet gällande den övre delen av gravklotet. Fint huggen. Med korsform...

Gravklot (L1977:7864)

1) Svärdslipningssten, granit, 0,75x0,7 m (NV-SÖ) och 0,25 m h. På ovansidan är 7 sliprännor, 45-70 cm synlig längd, 5-7 cm br oc h 2-4 cm dj. Kants...

Gravklot (L1977:7947)

Stensträng, ca 100 m l (NV-SÖ), intill 3 m br och 0,5 m l, best ående av grå- och kalkstenar. Strängen är trol ursprungligen ensk iktad, nu delvis bre...