Kanalmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Avståndsmarkering utmed anlagd farled.
Kanalmärke (L2011:6073)

Alnsten granit, c:a 0,85 m h, 0,3-0,4 m br och 0,1 m tj.

Kanalmärke (L2010:7795)

Slnsten, kalksten, 0,78 m h, 0,44 m br (410cg-210cg) - avsmalnande uppåt - och 0,10 m tj. På V sidan står i djup relieff:"34"Siffrorna är imålade med ...

Kanalmärke (L2009:2179)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L1963:7650)

Kanalsten, 0,6 m.h., 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. av kalksten. På denslipade NÖ sidan är inhugget inom en cirkel texten : 24 1822

Kanalmärke (L1961:387)

Kanalsten, grå kalksten, 0.5 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den NV slipa-de sidan är den inhuggna siffran: 4.Stenen lutar åt SÖ och står direkt i ...

Kanalmärke (L2012:3344)

Alunsten av kalksten, 0,66 m h, 0,33 m br (310xg-110cg) och 0,09m tj. På S sidan är följande siffra inhuggen och imålad: "3"Övre delen av stenen ...

Kanalmärke (L2011:5335)

Alnsten, grå kalksten, 0,81 m h, 0,4 m br (380cg-180cg och 0,08m tj. Stenen avsmalnar uppåt. På den VSV sidan är följande siffror inhuggna och imålade...

Kanalmärke (L1962:676)

Kanalsten, 0,9 m.h., 0,3 - 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. av kalksten. Påden slipade NÖ sidan är text inhuggen inom en inhuggen cirkel,delvis ifyllt med vit ...

Kanalmärke (L1963:5939)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L1963:6941)

Kanalsten, rest sten av kalksten, 0,65 m.h., 0,33 m.br. och 0,1m.tj. avsmalnande uppåt och avfasad topp. text enl. fig och VSV:48 1817

Kanalmärke (L1962:8654)

Kanalsten, grå kalksten. Stenen är avslagen och nu intill, 0.25 mh, 0.4 m broch 0.1 m tj. Enligt måttet 1000 alnar bör på stenen ha stått nr 2. Stenen...

Kanalmärke (L1962:601)

Kanalsten, av kalksten, ca. 0,6 m.h., 0,40 m.br. vid basen och 0,1m.tj. Något avsmalnande uppåt med avfasad topp. Inskription motSV (mot kanalens) enl...

Kanalmärke (L1962:9755)

Kanalsten, kalksten, nu 0.1 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Stenen äröverlagradmed fyllning från väg - kanalbanken varför dess höjd ej kan uppskattas. P.g...

Kanalmärke (L1962:230)

Kanalsten kalksten, 0,4 m.h., 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. Avsmalnandeuppåt. Textsida mot kanal och SV : 59 1817. Reparerad. Bultadtill träbalk som stöd....

Kanalmärke (L2010:8318)

Alnsten, kalksten, 0,77 m h, 0,41 m br (Ö-V)- avsmalnande uppåt- och 0,10 m tj. På S-sidan står i djuprelief: "36"Siffrorna är imålade med svart fä...

Kanalmärke (L2009:2178)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L2011:5397)

Alnsten, grå kalksten, 0,65 m h, 0,35 m br (90cg-290cg) och 0,08m tj. Stenen smalnar av uppåt. På stenens S sida är följande siffror inhuggna och imål...

Kanalmärke (L1963:6499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L1963:7533)

Kanalsten, rest av sten av kalksten 0,7 m.h., 0,38 m.br. påmitten, 0,1 m.tj., något avsmalnande uppåt med avfasad topp.Textsida mot kanalen med följan...

Kanalmärke (L2010:7861)

Alnsten, kalksten, 0,77 m h, 0,43 m br (360cg-160cg)- avsmalnande uppåt - och 0,1 m tj. På SV-sidan står med djup relief:"29" Siffrorna...

Kanalmärke (L2011:4736)

Alnsten, grå kalksten, 0,65 m h, 0,36 m br (30cg-230cg) och 0,07m br. Avsmalnande uppåt. Stenen lutar åt NV. På den ÖSÖ sidan följande siffror inhuggn...

Kanalmärke (L1963:7067)

Kanalsten, 0,9 m.h., 0,3 - 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. av kalksten. Påden slipade NÖ sidan är texten inhuggen och ifylld vit färg : 19

Kanalmärke (L2012:3343)

Aunsten, av kalksten, 0,73 m h, 0,35 m br (320cg-120cg) och 0,1m tj. På den SSV sidan är följande siffra inhuggen och imålad:"2".

Kanalmärke (L1963:6942)

Kanalsten, rest sten av kalksten, 0,75 m.h., 0,40 m.br. och 0,1m.tj., avsmalnande uppåt med rundad överdel. text enl. fig. ochmot kanalen : 45 Var vid...

Kanalmärke (L1963:6483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L2011:5398)

Alnsten, grå kalksten, 0,85 m h, 0,45 m br (380cg-180cg) och 0,1m tj. Stenen avsmalnar uppåt. På VSV sidan är imålat följande siffror: "16"Siffror...

Kanalmärke (L1962:1132)

Kanalsten av kalksten ca 0,6 - 0,7 m.h. och 0,4 m.br. vid basen,0,1 m.tj. Något avsmalnande uppåt med avfasad topp. Inskriptionenl. fig. mot S: 47 18...

Kanalmärke (L1962:547)

Kanalsten, av kalksten 0,75 m.h., 0,40 m.br. vid basen samt 0,1m.tj. Avsmalnande uppåt med fasad överdel. Text enl. skiss (motkanalen) mot VSV: 55 1...

Kanalmärke (L1962:9754)

Kanalsten, kalksten, 0.8 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den Öslipade si-dan är siffror inhuggna, imålade vit färg: 17.För skiss, se inventeringsha...

Kanalmärke (L2012:6404)

Alnsten, granit, 0,85 m h, 0,3-0,4 m br och 0,1 m tj.

Kanalmärke (L1962:756)

Kanalsten, 0,7 m.h., 0,3 - 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. av kalksten. Påden slipade NÖ sidan är text inhuggen inom en inhuggen cirkel.Stenen är avslagen i ö...

Kanalmärke (L2010:7862)

Alnsten, kalksten, 0,8 m h, 0,42 m br (360cg-160cg)- avsmalnandeuppåt- och 0,1 m tj. Stenen är något vittrad. På SV-sidan står med djup relief:"28" ...

Kanalmärke (L2011:4729)

Alnsten, grå kalksten, 0,64 m h, 0,4 m br (140cg-340cg) och 0,1m tj, avsmalnande uppåt. På den SV sidan är imålat följande siffror: "15"Siffrorna är...

Kanalmärke (L2012:2948)

Alnsten, kalksten, 0,85 m h, 0,3 m br (60cg-260cg) och 0,07 m tj. På den SÖ sidan är följande siffror inhuggna och imålade:"12"Stenen lutar svagt åt N...

Kanalmärke (L2009:1550)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L1963:7532)

Kanalsten, rest sten av kalksten 0,6 m.h., 0,35 m.br. och 0,1 m.tjock, något avsmalnande uppåt och med avfasad topp. Textsida motkanalen med följande ...

Kanalmärke (L2011:5433)

Alnsten, grå kalksten, 0,75 m h, 0,4 m br (360cg-160cg). Stenenavsmalnar uppåt. På stenens SV sida är följande siffror inhuggnaoch imålade:"23" ...

Kanalmärke (L2012:4503)

Alnsten, kalksten, 0,7 m h, 0,4 m br (380cg-180cg) avsmalnande uppåt och 0,09 m tj. På den V sidan är följande siffra inhuggen och imålad:"8" ...

Kanalmärke (L2012:4452)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L2012:4504)

Alnsten, kalksten, 0,75 m h, 0,33 m br (380cg-180cg) och 0,07 mtj. På den V sidan är följandesiffra inhuggen och imålad:"9"Stenen lutar svagt åt N.

Kanalmärke (L1962:8655)

Kanalsten, grå kalksten, 0.55 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. Påden N slipadesidan är den med vit färg målade siffran inhuggen: 1.Stenen lutar åt S oc...

Kanalmärke (L2011:4744)

Alnsten, av grå kalksten, 0,81 m h, 0,4 m br (Ö-V) och 0,08 m tj. Stenen avsmalnar uppåt. På sen S sidan är följande siffror inhuggna och imålade:"25"...

Kanalmärke (L1962:6205)

Kanalsten, borttagen. Enligt måttet 1000 alnar mellan stenarna bör på platsenha stått nr 14. Eventuellt är stenen överlagd.

Kanalmärke (L1963:6558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L1961:382)

Kanalsten, borttagen. Enligt måttet 1000 alnar mellan stenarna bör på platsenha stått nr 13. Eventuellt är stenen överlagd.

Kanalmärke (L1963:7115)

Kanalsten av kalksten, 0,7 m.h., vid basen 0,4 m.br. avsmalnandeuppåt med avrundning och 0,1 m.br. Inskription : 51 1817Dylika stenar stå med 1000 al...

Kanalmärke (L2010:8234)

Alnsten, kalksten, 0,71 m h, 0,42 m br (NV-SÖ)- avsmalnande uppåt- och 0,10 m tj. På SV sidan står i djup relieff: "35"Siffrorna är imålade med ...

Kanalmärke (L1962:9855)

Kanalsten, grå kalksten, 0.6 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den planslipa-de översidan är den med vit färg inhuggna siffran: 7.Stenen ligger på ma...

Kanalmärke (L2012:6530)

Alnsten, granit, 0,85 m h, 0,3-0,4 m h och 0,1 m tj.

Kanalmärke (L1963:7511)

Kanalsten, kalksten, 0,8 m.h., 0,4 m.br. samt 0,1 m.tj. Någotavsmalnande uppåt. Planhuggen textsida mot ÖSÖ och kanal med textenl: 40 1817

Kanalmärke (L1962:820)

Kanalsten, kalksten 0,65 m.h., 0,35 m.br. och 0,08 m.tj. Avfasadtopp enligt figur. Textsida mot V och kanal: 58 1817. Någotavsmalnande uppåt.

Kanalmärke (L1963:7652)

Plats för borttagen kanalsten. Enligt måttet 1000 alnar (600 m)mellan stenarna bör här ha stått stenen nr 22. 1822. Eventuelltkan stenen vara omkullvä...

Kanalmärke (L1962:229)

Kanalsten, kalksten 0,85 m.h. och 0,4 m.br. samt 0,1 m.tj.Avsmalnande uppåt med avfasad topp. Inskription : 60 1817Stenen lutar 30° met. NÖ.

Kanalmärke (L1963:7651)

Kanalsten, 1 m.h., 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. Stenen är omkullvältmed textsidan neråt. Stenens utförande och avstånd till RAÄ 43gör sannolikt att detta ä...

Kanalmärke (L2012:3832)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L2011:4743)

Alnsten, av grå kalksten, 0,84 m h, 0,4 m br (320cg-120cg) och 0,08 m tj. Stenen avsmalnar uppåt. På stenens SSV sida är följandesiffror inhuggna och ...

Kanalmärke (L1961:438)

Kanalsten, grå kalksten, 0.6 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den NNÖ sli-pade sidan är den med vit färg imålade siffran inhuggen: 3.Stenen står dir...

Kanalmärke (L2010:5461)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L1962:9753)

Kanalsten, kalksten, 0.8 m h, 0.3 m br och 0.1 m tj. På den Ö slipade sidan ärsiffror inhuggna, imålade vit färg: 18. Stenen är lagad.För skiss, se in...

Kanalmärke (L2010:8917)

Alnsten, kalksten, 0,8 m h, 0,42 m br (Ö-V)- avsmalnande uppåt -och 0,07 m tj. På S sidan står i djuprelief: "37"Siffrorna är imålade med svar...

Kanalmärke (L1961:383)

Kanalsten, 0.7 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den NNÖ slipadesidan är demed vit färg imålade siffrorna inhuggna: 12.Stenen står direkt i marken.Fö...

Kanalmärke (L1961:386)

Kanalsten, borttagen. Enligt måttet 1000 alnar mellan stenarna bör på platsenha stått nr 5. Eventuellt är stenen överlagd.

Kanalmärke (L2012:4451)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L1963:6917)

Kanalsten, kalksten, 0,8 m.h., 0,4 m.br. samt 0,08 m.tj. Någotavsmalnande uppåt med avfasad topp. Textsida, planhuggen mot Öoch kanal : 42 1817

Kanalmärke (L2012:3786)

Alnsten, markerad me R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L2012:4454)

Alnsten, markerad me R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L1963:6985)

Kanalsten, plats för. På platsen har funnits 1 kanalsten med nr52.

Kanalmärke (L1963:7569)

Kanalsten, fragment av, 6 delar varav 1 fotdel på ursprungligplats fast i jorden. De övriga låg löst kringspridda och är 0,2 x0,2 - 0,3 - 0,4 m.st. av...

Kanalmärke (L1963:6485)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L1963:7596)

Kanalsten, rest sten av kalksten, 0,65 m.h., 0,35 m.br. och 0,1m.tj. något avsmalnande uppåt med avfasad topp. Textsida motkanalen och med följande te...

Kanalmärke (L2010:8370)

Alnsten, kalksten, 0,72 m h, 0,43 m br (S 40cg-140cg)- avsmalnande uppåt - och 0,07 m tj. På SV sidan står i grund relief:"32" Siffrorna är...

Kanalmärke (L1961:322)

Kanalsten, 0.5 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den N slipade sidan är demed vit färg imålade siffrorna inhuggna: 11.Stenen står direkt i marken och...

Kanalmärke (L1963:2553)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L2012:3876)

Alnsten, kalksten, 0,8 m h, 0,4 m br (360cg-160cg) och 0,09 m tj. På den SV sidan är följande siffra inhuggen och imålad:"7"Stenen lutar åt SÖ.

Kanalmärke (L2012:4391)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L1963:7668)

Kanalsten, 0,7 m.h., 0,3 - 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. av kalksten. Påden slipade Ö sidan är inhugget text delvis imålad vit färg : 20

Kanalmärke (L2012:2814)

Alunsten, av kalksten, 0,61 m h, 0,35 m br (NV-SÖ) och 0,09 m tj. På den SV sidan är följande siffra inhuggen och imålad: "4".

Kanalmärke (L1963:6931)

Kanalsten, kalksten, 0,75 m.h., 0,4 m.br. och 0,1 m.tj. Planhuggentext- sida mot SSÖ och kanal enl : 41 1817 Något avsmalnandeuppåt med avfasad t...

Kanalmärke (L1962:9801)

Kanalsten, grå kalksten, 0.55 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖslipade sidan är den med vit färg målade siffran inhuggen: 8.Stenen är med en bu...

Kanalmärke (L1963:6011)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L1961:385)

Kanalsten, grå kalksten, 0.6 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den NÖ slipa-de sidan är den med vit färg imålade siffran inhuggen: 6.Stenen står dire...

Kanalmärke (L2010:8915)

Alnsten, kalksten, 0,65 m h, 0,42 m br (395cg-195cg)- avsmalnande uppåt - och 0,09 m tj. På V sidan står i djup relief:"33" Siffrorna är im...

Kanalmärke (L1963:7719)

Plats för borttagen kanalsten. Enligt måttet 7000 alner mellanstenarna bör på platsen ha stått nr 21 1822 Eventuellt överlagd.

Kanalmärke (L1961:336)

Kanalsten, grå kalksten, 0.5 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den Ö slipadesidan är siffror inhuggna: 15.Stenen står direkt i marken och lutar 60o m...

Kanalmärke (L2011:5256)

Alnsten, grå kalksten, 0,73 m h, 0,42 m br (60cg-260cg) och 0,15m tj. Avsmalnande uppåt. På den SÖ sidan är följande siffror inhuggna och imålade:"27"...

Kanalmärke (L2011:5336)

Alnsten, grå kalksten, 0,81 m h, 0,37 m br (380cg-180cg) och 0,08 m tj. Stenen avsmalnar uppåt. På den VSV sidan är följande siffror inhuggna och imål...

Kanalmärke (L2012:3829)

R-mrkeringar, 4 st, på ek kartan. Ej med på fotokartan.

Kanalmärke (L1963:5938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L1961:447)

Kanalsten, av grå kalksten, 0.6 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. På den ÖSÖslipade sidan är de med vit färg imålade siffrorna inhuggna: 10.Stenen står ...

Kanalmärke (L2003:8055)

Kanalmärke. På en flat berghäll är en 1.5x1 m st (N-S) ytafrilagd och omgiven av 0.3-0.5 m st stenar i en oval. På hällenär inhugget en massa årtal i ...

Kanalmärke (L1963:7508)

Kanalsten, kalksten, 0,8 m.h., 0,38 m.br. samt 0,08 m.tj.Avsmalnande uppåt med avfasad topp enl.fig. Text mot V ochkanalen : 57 1817 Lutar 10 - 15 ° ...

Kanalmärke (L1962:9800)

Kanalsten, grå kalksten, 0.5 m h, 0.3-0.4 m br och 0.1 m tj. I den Ö slipadesidan är den inhuggna siffran: 9.Stenen lutar åt V och står direkt i marke...

Kanalmärke (L1963:6484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L2011:4820)

Alnsten, grå kalksten, 0,82 m h, 0,42 m br (140cg-340cg) och 0,08 m tj. Stenen smalnar av uppåt. På SV sidan är följande siffrorinhuggna och imålade:"...

Kanalmärke (L1963:5940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L2012:3828)

Alnsten, markerad m R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L2012:3787)

Alnsten, markerad med R av LMV på ek kartan. Ej markerad på fotokartan.

Kanalmärke (L1963:6940)

Kanalsten, rest sten av kalksten 0,8 m.h., 0,35 m.br. och 0,1m.tjock., avsmalnande uppåt med avfasad topp. text enl. figur,textsida mot kanalen mot S ...

Kanalmärke (L1963:2472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanalmärke (L1963:6916)

Kanalsten, kalksten, 0,7 m.h., 0,4 m.br. samt 0,12 m.tj.Planhuggen fram- sida med text enl. fig. och mot Ö (obs. ingetårtal eller oval runt siffrorna)...