Fartygs-/båtlämning

Riksantikvarieämbetets definition: Farkost som förolyckats, övergivits eller sänkts.
Fartygs-/båtlämning (L1975:6994)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1975:7002)

Händelseförlopp: Fartyget som hade sprungit så svårt läck i sjön att det i sjunkande tillstånd sattes på land vid Faluddens sydsida. Bärgningar: Inve...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6425)

Historik: 1910 byggdes tremastade träbygget Henrich Johannes av D. Schöning i Friedrichstadt. 1920 köpt från Tyskland av M Rasmussen i Egernsund. 1921...

Fartygs-/båtlämning (L1996:6480)

Övrigt: motorjakt.

Fartygs-/båtlämning (L2012:55)

Fartygslämning, ca 10,5 m l och 3 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,1 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverke...

Fartygs-/båtlämning (L1934:1919)

Fartygslämning. På 0,5-1,5 m dj är vraket av ett klinkbyggt fartyg av furu. Synlig utbredning ca 15x10 m (Ö-V). Lämningen är till största del täckt me...

Fartygs-/båtlämning (L1934:805)

Fartygslämning, 12,39 m l och 7,48 m br. Bestående av en fyrkantspråm, (Dnr 321-1705-2010)

Fartygs-/båtlämning (L2021:5197)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen Vänta lite, 1864. Fartyget förliste inom Hököflagan i hårt väder 1864-09-16. Fartyget hade gått läck under s...

Fartygs-/båtlämning (L2016:315)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fartygs-/båtlämning (L1959:2878)

Vrak, uppgift om, av kronopråm i järn. Osäkert om den ligger kvar, kan vara bortbogserad.

Fartygs-/båtlämning (L2013:7647)

Trolig fartygslämning. Ca 3,5 m lång och 1,5 meter lång. påträffad av Sjöfartsverket vid sjömätning. Klassificering: Kan ej säkert klassificeras som ...

Fartygs-/båtlämning (L1959:2687)

Vrak, bestående av en slup. Beskrivning över förlisningen: "Förliden lördag den 11 dd:s skulle undertecknad skeppare å slupen Freden från Garn eft...

Fartygs-/båtlämning (L1955:3143)

Status: Fartyget har varit det största av de som påträffats i Slottsfjärden, men endast en mindre del av var bevarat. Vraket har legat så nära strande...

Fartygs-/båtlämning (L2013:3360)

Övrigt: 5 meter högt utslag på ekolod.

Fartygs-/båtlämning (L2022:725)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Galeasen JULIUS, 1810-10-23. Barlastad.

Fartygs-/båtlämning (L1975:6748)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2012:67)

Fartygslämning, ca 17,3 m l och 6 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,3 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverke...

Fartygs-/båtlämning (L1934:3956)

Fartygslämning, ca 65 m l och 11 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 8,7 m. Objektet påträffades 2017-03-25 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverket...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4446)

Status: Enligt sportdykare skall vraket ha vissa likheter med "Saltskutan" (förmodligen Anna Maria 6161:009), men vara avsevärt mindre än denna. Lund...

Fartygs-/båtlämning (L2013:5620)

Fartygslämning, uppgift om. Fartyget förliste vid en hastigt uppkommen storm. Lasten som bestod av kungens gods gick förlorad. Händelsen anmäldes och ...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4241)

Trolig fartygslämning, ca 22 meter lång, 7 meter bred och med ett uppstick på 1,5 meter. Lämningen påträffades2011-06-24 vid sjömätningar inom projekt...

Fartygs-/båtlämning (L2012:627)

Fartygslämning, 7 m l och 3,5 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,4 m.

Fartygs-/båtlämning (L2022:1117)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Däcksbåten ÖFVERSTEN, 1812-08-19. Last av brädor.

Fartygs-/båtlämning (L2021:1330)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen Gustaf Leonard, 1864-08-10. "Slupen Gustaf Leonard. Lastad med zinkmalm avseglade slupen från Åmmeberg den ...

Fartygs-/båtlämning (L1982:2991)

Utifrån resultatet av sjömätning 2014-03-06, utförd av Sjöfartsverket med sjömätningsfartyget Baltica, korrigerades geometrin ca 182,6 m åt S. Fartygs...

Fartygs-/båtlämning (L2019:6993)

Uppgift om vraket efter Prins Fredrik Wilhelm. 50 kanoners skepp. Byggd 1697. Sänkt 1713.

Fartygs-/båtlämning (L1959:856)

Geofysik observation av ett möjligt vrak, 18 m långt, 4 m brett och med ett uppstick på 2,5 m Objektet påträffades 2009 vid sjömätning utförd av Mari...

Fartygs-/båtlämning (L1955:3146)

Bärgning: Norr om Kalmar slott, i Slottsfjärden, låg från medeltiden fram till början av 1600-talet såväl stadens som slottets hamn. På en karta från ...

Fartygs-/båtlämning (L1959:2930)

Vrak, uppgift om, enligt dyk år 2013.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4009)

Fartygslämning. Status: Vraket ligger upp och ned. Händelseförlopp: Fartyget var nordgående i fyren Östra Rökos norra vita sektor. När fyren Söderhäl...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1866)

Övrigt: på fördämningen. Vraket är skrovhelt med masten fortfarande på plats. En lastlucka och en manslucka finns på det intakta däcket. Ett bråspel i...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5478)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonerten ADOLF, 1872-11-11. Händelseförlopp: Kantrade och sjönk utanför Sotenäset. Fartyget sjönk på 19 m djup., ...

Fartygs-/båtlämning (L2002:6886)

Status: En stenbrygga ligger över vrakets främre del. För övrigt har resterna fläkts isär, varför endast botten och utfläkta sidor återstår. Vraket mä...

Fartygs-/båtlämning (L2012:369)

Sjöhistoriska museet utförde en arkeologisk förstudie, under tre tillfällen i oktober, november 2012 samt februari 2013, på uppdrag av Nacka kommun in...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1836)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1960:6120)

Fartygslämning, hjulångfartyget Greifswald, 1923-01-14. Last av sprit.

Fartygs-/båtlämning (L1934:4191)

Fartygslämning: Lastångfartyg Historik: 1905 byggd turretångare av W.Doxford & Sons Ltd, Sunderland. Maskineri: Tripelmaskin, 21", 35" & 57"-39" bygg...

Fartygs-/båtlämning (L1940:2533)

Status: Vraket är sönderfallet. Längden uppskattas till ca 12 m (status 1981). Övrigt: En tegelbruksarbetare har pekat ut vraket och berättat att det ...

Fartygs-/båtlämning (L1982:3004)

Historik: se 6211:024

Fartygs-/båtlämning (L1937:7586)

Bärgningar: Rigg och andra skeppsdetaljer bärgades efter förlisningen. Auktioner: Rigg, ankare och kätting köptes av Bure AB för att återanvändas. Av ...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4031)

Status: Delvis sönderfallen, timmer och bordläggning finns kvar (status1965). Händelseförlopp: Skutan drev iland och sjönk

Fartygs-/båtlämning (L2021:6026)

Fartygslämning 20 x 8 meter. (NO-SV). Klinkbyggd med spant som sticker upp 3-4 meter över botten, med den 18 meter långa stormasten, som sticker upp ...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1818)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1960:9280)

Fartygslämning. Vid antikvarisk besiktning påträffades en mindre del av ett skrov.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4997)

Av sonarbilden att döma är detta ett tydligt skeppsvrak. Vraket ser ut att ha ett för- och akterdäck och tre stycken lastluckor. Det troliga är att de...

Fartygs-/båtlämning (L1934:3936)

Fartygslämning, ca 71 m l och 12 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 13 m. Objektet påträffades 2016-08-05 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverket ...

Fartygs-/båtlämning (L1955:2316)

Övrigt: Se även 819:61 (Pelikan) samt 819:72 (Alida).

Fartygs-/båtlämning (L1934:4194)

Historik: 1890 byggd i Stockton, England som "Uplands" av Ropner & Son. Byggdes för Hardy, Wilson & Co, West Hartlepool och fick namnet UPLANDS. Sålde...

Fartygs-/båtlämning (L1951:7811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fartygs-/båtlämning (L2021:1342)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen Emanuel, 1861-11-15. "Den 17 nov. 1861 inställde sig hos Notarius Publicus i Vänersborg, skepparen Olof Kar...

Fartygs-/båtlämning (L1960:9837)

Möjlig fartygslämning, 3,5 m l och 1,5 m br. Lämningen sticker upp 1,2 m från botten. Lämningen påträffades vid sjömätning utförd av Sjöfartsverket 20...

Fartygs-/båtlämning (L1959:2698)

Vrak, uppgit om. Nätfiskare fastnar ofta i vraket. Vid ett tillfälle fick en fiskare upp spant samt bordläggning som överlämnades till Vänermuseet.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4008)

Status: Taket på överbyggnaden intryckt, i övrigt är vraket intakt. Historik: Strömfärjan 3 levererades som ny till Stockholms ångslups AB. Hon lades...

Fartygs-/båtlämning (L2013:8286)

Fartygslämning, ca 10,9 m l och 3,6 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 2,5 m. Objektet påträffades 2016-05-21 vid sjömätning utförd av Sjöfartsver...

Fartygs-/båtlämning (L1955:3155)

Bärgning: Norr om Kalmar slott, i Slottsfjärden, låg från medeltiden fram till början av 1600-talet såväl stadens som slottets hamn. På en karta från ...

Fartygs-/båtlämning (L1980:7650)

Händelseförlopp: Sista veckan i november 1871 hade råbockarna Elgen, Styrbjörn, Snäckan och Norden (SMA 121:010) farit ned till Jönköping med en lever...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6822)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1934:4005)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2021:8974)

Ungefärlig position för fartygslämning, 20x5 m st. Rundad för och tvär akter, tätspantad och med innergarnering.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4189)

Fartygslämning. Vraket efter örlogsfartyget Gröne Jägaren. Händelseförlopp: Gröne Jägaren deltog 1676 i slaget vid Öland mot den förenade dansk- holl...

Fartygs-/båtlämning (L2005:6529)

Status: Bottnen nersjunken i sand. Spant sticker upp. Kölsvinet ur spår, men har förmodligen varit nedfällt i bottenstockarna. Roder finns intill vrak...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5544)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Jakten SYNDEL KIRSTINE, 1862-10-20. Last av stenkol.

Fartygs-/båtlämning (L1960:9616)

Fartygslämning, ca 14 meter lång (N-S). Den sammanhållna delen av fartygslämningen är 14 m lång och byggd på kravell med dubbelspant. Bredden var int...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6581)

Fartygslämning, detaljerad beskrivning saknas. Osäkra uppgifter om fartygslämning av trä. Bedömd ålder 1980-tal enligt anmälan från Länsstyrelsen år 2...

Fartygs-/båtlämning (L2013:5694)

Fartygslämning, 23,5x5,8 m. Bestående av ett större kravellbyggt fartyg där bordläggningen har släppt i fören. På fartygslämningen står ett bråspel me...

Fartygs-/båtlämning (L1934:428)

Övrigt: L = 10 - 12m. Ingen last.

Fartygs-/båtlämning (L2013:3996)

Fartygslämning, ca 85X12 m. Vraket efter ångfartyget Paula Faulbaum. Det är ett mycket vackert fartyg där interiören, helt i trä, är höjdpunkten. Över...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6582)

Fartygslämning, detaljerad beskrivning saknas. Osäkra uppgifter om fartygslämning av trä. Bedömd ålder 1900-tal enligt anmälan från Länsstyrelsen år 2...

Fartygs-/båtlämning (L1987:6479)

Fartygslämning, uppgift om. Förlist 1963-12-31 alt. 1964-12-30.

Fartygs-/båtlämning (L2013:6067)

Fartygslämning. Lämningen utgörs av en mindre motordriven fritidsbåt. Enligt uppgift är den av "Petterssontyp".

Fartygs-/båtlämning (L1955:6495)

Fartygslämning, ca 14 m l och 5,5 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,8 m. Objektet påträffades 2015-02-21 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverk...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4151)

Fartygslämning, ca 16 m l. Bestående av en pråm. Status: Vraket är 16,0 meter långt, 5,10 meter brett och reser sig 1,5 meter över botten. Däcket h...

Fartygs-/båtlämning (L2013:5612)

Fartygslämning, ca 23,5 m l. Fartygsvraket är helt hoprasat. För- och akterspant står upp i sina lägen. Övrigt material ligger över och runt vraket. N...

Fartygs-/båtlämning (L1986:6994)

Fartygslämning, uppgift om. 20 m l, 6 m br och 3 m h. Observation vid sjömätning.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4193)

Status: Vraket är sönderfallet. Endast nedre delen av skrovet, upp till rösten, är bevarat. Fören är mest förstörd. Vraket är ca 16 meter långt och 4,...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5565)

Arkivuppgift om fartygslämning. Övrigt: Stort vrakeko.

Fartygs-/båtlämning (L2013:5018)

Bärgning: Vraket påträffades vid arkeologiska undersökningar 1991. Det dokumenterades, togs upp och konserverades på Beckholmen. Status: Vraklämninge...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1769)

Övrigt: (I M 821 fel symbol.)

Fartygs-/båtlämning (L2008:7263)

Fartygslämning, ca 6,2 m l och 2,7 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,3 m. Objektet påträffades 2015-12-03 vid sjömätning utförd av Clinton Mät...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4452)

Status: Rätt hel. Har sjunkit för ett tiotal år sedan efter brand ombord. Vraket är 8 meter långt och 2,7 meter brett (status 1985).

Fartygs-/båtlämning (L2013:4734)

Fartygslämning 15 x 4 m.

Fartygs-/båtlämning (L1960:6078)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Jakten HOPPET, 1830-11-01. Händelseförlopp: -och förolyckades i Göteborgs skärgård. -förolyckades vid Skafteskär(?...

Fartygs-/båtlämning (L2021:1021)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Galeasen Fursten, 1850. Fursten var en järnlastad galeas som blev påseglad av en annan skuta. Fursten sjönk snabbt...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5633)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Briggen FERDINAND, 1862-04-02. Last av styckegods.

Fartygs-/båtlämning (L1978:1842)

Händelseförlopp: SV frisk vind, klar luft. Anledning till händelsen obekant. Grundet Degerbådan söder om Hasslö, Lat.56,4'28"N, Long.15,27'57"O.

Fartygs-/båtlämning (L1934:3897)

Trolig fartygslämning, ca 31 m lång, 10 m bred och med ett uppstick på ca 8 m. Objektet påträffades 2010-09-29 vid sjömätning utförd av MarinMättekn...

Fartygs-/båtlämning (L1960:6132)

Arkivuppgift om fartygsförlisning, pråm, 1915-05-09. Händelseförlopp: VSV frisk bris, hög sjö. Pråmen bogserades av en motorjakt, i närheten av Kakhol...

Fartygs-/båtlämning (L2022:6)

Fartygslämning, 16,4,5 m (VNV-ÖSÖ). Bottendel med tätt liggande spant, spetsig för. Runt kring vraket ligger spridda bordläggningsplankor.

Fartygs-/båtlämning (L1960:6509)

Fartygslämning, ångaren WALKURIE förlist 1942-12-20. Skorvkonstruktionen är bruten i två delar (status 1988). Propeller, ankare och kätting är bärgade...

Fartygs-/båtlämning (L2021:8060)

Fartygslämning 13 meter lång (Ö-V). Akterstäven ligger nära dagens Skeppsholmsbro och fartygslämningens skrovsida går att följa i cirka 13 meter öste...

Fartygs-/båtlämning (L1948:1324)

Fartygslämning efter ångdrivet lastfartyg, "Nedjan", ca 60 m l. Vraket står kölrätt och så gott som helt intakt på botten med många detaljer på urspru...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6725)

Fartyget strandade vid Faludden och blev sannolikt vrak. Men det är obekräftat om de finns någon fartygslämning på platsen.

Fartygs-/båtlämning (L1978:1724)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2022:348)

Fartygslämning, Stora Öland, ca 30 m l (se vidare fliken Tradition)

Fartygs-/båtlämning (L1960:5982)

Fartygslämning, bestående av bland annt fyra stycken ankare (av järn, trästocken saknas) med kätting, klys, ankarspel, järnkamin, en eventuell kranbal...

Fartygs-/båtlämning (L1934:3892)

Trolig fartygslämning, 17 meter lång, 5 meter bred och 2,5 meter hög. Objektet påträffades 2011-05-34 av undersökningsfartyget Victor Hensen vid sjömä...

Fartygs-/båtlämning (L1955:2429)

Historik: Regalskeppet Nyckeln byggdes 1664- 1665 av Thomas Day. Hon var det sista regalskeppet i den svenska flottan, d.v.s. det sista fartyg som fåt...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4389)

Bärgning: Vraket bärgades enligt uppgift våren 1988. Status: Allt verkar ligga löst på plats, men för övrigt är hon rätt sönderbruten (status 1985). Ö...

Fartygs-/båtlämning (L1960:9400)

Beskrivning saknas.

Fartygs-/båtlämning (L1987:6792)

Fartygslämning, uppgift om. Fiskebåt som förliste 1994-04-17 efter att ha sprungit läck. Den ende ombordvarande tog sig iland.