Fartygs-/båtlämning

Riksantikvarieämbetets definition: Farkost som förolyckats, övergivits eller sänkts.
Fartygs-/båtlämning (L2013:5269)

Fartygslämning: Rektangulär pråm ca 12 x 6 meter och helt i trä. Lämningen kan ses på flygbilder på Eniro.se. Flera lämningar finns i närheten (se bl...

Fartygs-/båtlämning (L2022:10442)

Ett objekt som lokaliserats med side scan sonar och som ser ut som en rektangulär fartygslämning, ca 12x7 meter, trolig fyrkantspråm. På sonarbilden ...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4082)

Fartygslämning, transportfartyg (pråm) i trä, 41,77 m l och 8,84 m br, förlist 9/10 1957 vid sin förtöjningsplats, norra hamnen, Landsort. Historik: ...

Fartygs-/båtlämning (L1940:2506)

Historik: Liten träångare Händelseförlopp: 1922-12-18 ångaren Karlhholm II bogserade två pråmar från Hargs hamn mot Karlholm. Vid Tolvöresgrundets fyr...

Fartygs-/båtlämning (L1959:619)

Mindre fartygslämning, plasteka, 4 meter lång och 1 meter bred. Lämningen påträffades 2012 av MarinMätteknink inför en planerad förläggning av en sp...

Fartygs-/båtlämning (L2013:7240)

Fartygslämning: Okänd båt 4-5 meter lång och 2 meter bred Lämningen påträffades vid en sonarkartering utförd av MarinMätanalys.

Fartygs-/båtlämning (L1934:4019)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2022:10116)

Vrakplats för liten båt på ett djup av 3,5 m, uppgift från sonarundersökning 2012–2015.

Fartygs-/båtlämning (L2019:6010)

Fartygslämning, 14x4 m (NNV-SSO). Bottenparti av flattbottnad träpråm byggt av furu. En av stävarna sticker upp ca 0,5 meter ovan bottnen. Inom en ra...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4155)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Galeasen DEBORAH, 1915-08-24. Dimensioner och byggnadsår: 19.8x5.7x3.0m, ek/fur, 1875. Händelseförlopp: Fartyget s...

Fartygs-/båtlämning (L2004:1046)

Galeasen Välfärdens förlisning på Hököns ankarsättning i Lurö skärgård 10 nov. 1872. "Den i Sälboda hemmahörande galeasen Välfärden hade i Kristineh...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1892)

Övrigt: Mast.

Fartygs-/båtlämning (L1975:6929)

Fartygslämning, ca 20 m lång, bestående av vrakrester.

Fartygs-/båtlämning (L2005:6572)

Status: Vraket står kölrätt på botten. Dess längd uppmätt uppe på däck uppskattas till ca 22 m och dess bredd till ca 7,5 m. Då fören har brustit och ...

Fartygs-/båtlämning (L2013:7447)

Vrak 2. FS3. Östra vraket. I samband med planerade kajutbyggnader och andra exploateringar utmed Beckholmens östra, södra och västra stränder genomför...

Fartygs-/båtlämning (L2022:388)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Briggen JOHANNA LOVISA, 1818-11-30. Barlastad.

Fartygs-/båtlämning (L1934:4055)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1992:1897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fartygs-/båtlämning (L1978:4796)

Fartygslämning

Fartygs-/båtlämning (L2021:1169)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen Elof, 1869-09-02. "Slupen Elof. Med omnämnde slup ankom jag till Hillringsberg den 1 sept. 1869 att där för...

Fartygs-/båtlämning (L2012:220)

Fartygslämning, ca 7,3 m l och 2,5 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,7 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverk...

Fartygs-/båtlämning (L2019:7102)

Uppgift om okänt fartygsvrak.

Fartygs-/båtlämning (L2005:6514)

Status: Ingeborg ligger utspridd över stort område, positionen är där det ligger mest vrakdelar. Går ej att lokalisera med ekolod.

Fartygs-/båtlämning (L1975:6700)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2002:6863)

Övrigt: Platsen är öns "soptipp" för uttjänta båtar. Två andra pråmar finns på platsen (se SMA 113:072, 113:073). Status: Vraket är nedbränt till vatt...

Fartygs-/båtlämning (L2013:5093)

fartyget är bärgat. Händelseförlopp: Kollasten skulle levereras från Olaus Olssons Kolimport AB i Stockholm till grosshandlare G. Ekdahl i Strängnäs....

Fartygs-/båtlämning (L2022:10427)

Ett objekt som enligt sonarbilden ser ut som en rektangulär fartygslämning, ca 13x9 meter, trolig fyrkantspråm. Vattendjup: ca 3 meter.

Fartygs-/båtlämning (L1955:2274)

Bärgningar: Rundhult Händelseförlopp: Laber NV vind, klart. Passagerarångaren SÖDERN rände på HENRIETTE som genast gick till botten. Lat.56,34'6"N, Lo...

Fartygs-/båtlämning (L2013:5063)

Fartygslämning, 16,18 m l och 5,77 m br. Händelseförlopp: 1979-01-02 sprang läck i isen och sjönk utanför Norrtälje. Historik: 1928 byggd i Karlstad...

Fartygs-/båtlämning (L1934:3883)

Tydlig fartygslämning, 36 meter lång, 8 meter bred och 7 meter hög. Lämningen påträffades av surveyfartyget Meridian i ett sjömätningsprojekt som Sjöf...

Fartygs-/båtlämning (L2004:927)

Vrak, uppgift om.

Fartygs-/båtlämning (L1948:1170)

Förlisningsuppgift avseende bogserbåt, "Ane", ca 23 x 5 meter stor.

Fartygs-/båtlämning (L2022:1789)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Koffen LOUISA ULRICA, 1817-11-11. Barlastad.

Fartygs-/båtlämning (L2022:761)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen TWÅ BRÖDER, 1794-10-??.

Fartygs-/båtlämning (L2004:1017)

Ett mindre klinkbyggt och sönderfallet vrak. Ger intryck av att vara äldre än 1800-tal. Mycket vrakdelar mot Bratten

Fartygs-/båtlämning (L2022:864)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Ångfartyget BROONHAUGH, 1903-01-27. Dimensioner och byggnadsår: 87.3x11.0x7.4m, järn,1881. Barlastad.

Fartygs-/båtlämning (L1987:6540)

Fartygslämning, uppgift om. Jakt förlist 1912-11-03 i NV-lig vind, halv storm, mulen luft. Fartyget nekade i vändning.

Fartygs-/båtlämning (L1978:1770)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2023:752)

Uppgift om skeppsdelar. På angiven plats har ett flertal skeppsdelar påträffats på botten, på ca 12 m dj,

Fartygs-/båtlämning (L2022:10191)

Ett objekt som enligt sonarbilden ser ut som en rektangulär fartygslämning, trolig fyrkantspråm. Vattendjup: ca 2 meter.

Fartygs-/båtlämning (L2019:1059)

Skeppsvrak, 8 stycken spantbågar med flack kurvatur, 3,5 m långa, fyrkantiga 0,3 x 0,25 m grova, liggande med 0,25 m mellanrum. Bordläggning av 2” gro...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1883)

Osäker position

Fartygs-/båtlämning (L2022:4227)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen CARL, 1859-10-25. Last av 190 skeppund kalksten.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4238)

Fartygslämning, ca 8x2 m. Vraket sticker upp cirka 0,20 m över botten.

Fartygs-/båtlämning (L2015:1692)

Fyndplats för fartygsvrak, nedsjuket i mossa. Iakttaget för över100 år sedan av bl a Fredolf Eriksson, Rävsnäs. Platsen ärbelägen ca 1500 m NNÖ om Asp...

Fartygs-/båtlämning (L2022:1726)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Koffen GEESINA MARGARIETA, 1851-10-16. Last av timmer.

Fartygs-/båtlämning (L1936:793)

Fartygslämning, ca 6 m l och 4 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1 m. Objektet påträffades under efterbearbetning på Sjöfartsverkets Norrköpings...

Fartygs-/båtlämning (L1960:6039)

Fartygslämning, skonaren THOR, 1963-11-29. Enligt obekräftad uppgift skall vraket sprängts av marinen (status odaterad). Händelseförlopp: 1963 anländ...

Fartygs-/båtlämning (L1940:4190)

Fartygslämning: Lastångfartyg Historik: Fartyget byggdes 1923 (sjösattes 1923-11-17) och var beställt av Dampfer "August Thyssen" GmbH, Hamburg. Dett...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4218)

Fartygslämning, ca 29x9 m. Påträffades vid sjömätning av Sjöfartsverket, år 2009. Denna fartygslämning påträffades 2009 vid Sjöfartsverkets sjömätnin...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6446)

Förlisningsuppgift. Uppgifter om att skonerten Superb strandade 1837-07-02 vid Hoburgen.

Fartygs-/båtlämning (L2022:1677)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonaren ANNE MARIE CHATARINE, 1861-12-01.

Fartygs-/båtlämning (L1959:2884)

Vrak, uppgift om.

Fartygs-/båtlämning (L2022:6215)

Förlisningsplats vid Malören för två skutor, en år 1700 och en år 1722, uppgift från finsk litteraturkälla enligt Westerdahl. Den skuta som förliste å...

Fartygs-/båtlämning (L2022:9806)

Ett objekt som lokaliserats med side scan sonar och som ser ut som en rektangulär delvis översedimenterad fartygslämning, trolig fyrkantspråm. Ligger ...

Fartygs-/båtlämning (L2022:1596)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonerten NN, 1882-02-22. Last av trävaror.

Fartygs-/båtlämning (L1978:1858)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1992:3662)

Vrak, 15x5 m (Ö-V), bestående av rester av en köl med delar av spant och upplängor. I omgivningen är ytterligare spridda rester avvraket. Vrakdelarna ...

Fartygs-/båtlämning (L2013:5998)

Fartygslämning, enligt sonarbild ca 25 ml och 8 m br, Framkom vid arkeologisk förstudie bestående av granskning av Side scan sonardata av Sjöhistoris...

Fartygs-/båtlämning (L2022:724)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Briggen JULIE, 1837-11-02. Byggd 1817. Ek/furu.

Fartygs-/båtlämning (L1959:2588)

Vrak, uppgift om.

Fartygs-/båtlämning (L2022:1820)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonert NN, 1872-11-07.

Fartygs-/båtlämning (L2013:3892)

Händelseförlopp: 1890-05-26 förlist vid Utanåskäret väst Simpnäsklubb. ONO-lig storm. Status: Okänd. Bärgning: 1962 påträffade några sportdykare en ...

Fartygs-/båtlämning (L2022:9893)

Ett objekt som sonarbilden ser ut som en rektangulär fartygslämning, trolig fyrkantspråm. Vattendjup: ca 14 meter.

Fartygs-/båtlämning (L1955:6388)

Fartygslämning ca 32,9 m l och 8,2 m br. Lämningen synlig i satellitfoto.

Fartygs-/båtlämning (L1986:7260)

Fartygslämning, uppgift om. Ca 60 m l, 15 m br och 2 m h. Observation vid sjömätning.

Fartygs-/båtlämning (L1934:449)

Förlisningsuppgift avseende fartyget Atlas år 1907

Fartygs-/båtlämning (L2023:7995)

Skuta som bar last av kreatur. Förliste någongång mellan 1865-70. Var på resa från Finland.

Fartygs-/båtlämning (L1982:5011)

Händelseförlopp: 1915-10-16 kom av grundet och sjönk i Oxelösund. Osäkert om/var det förliste eller om det är en fartygslämning.

Fartygs-/båtlämning (L1960:5667)

Händelseförlopp: Okänt

Fartygs-/båtlämning (L1982:3149)

Fartygslämning. Segelfartyg byggt i ek. Av detta vrak finns ytterst lite material kvar. En del av kölen ska vara på land (några meter från strandkante...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4153)

Händelseförlopp: Disig luft med frisk SV vind. Anledning till grundstötningen obekant. V. Banken, Lat.60,59,N, Long.18,4,O. Grundstötte hårt på Västr...

Fartygs-/båtlämning (L2022:511)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Briggen BROTHERS, 1824-10-04. Last av stenkol, 200 ton.

Fartygs-/båtlämning (L2013:3480)

Övrigt: Ligger där botten planar ut.

Fartygs-/båtlämning (L1975:6473)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2022:10207)

Vrakplats för liten båt med stående mast. på ett djup av 4,4 m, uppgift från sonarundersökning 2012–2015.

Fartygs-/båtlämning (L2013:9408)

Trolig fartygslämning, ca 22 m l och 6 m br. Påträffades av Marin Mätanalys AB i februari 2008.

Fartygs-/båtlämning (L1960:6490)

Fartygslämning, ångfartyget MODE minsprängd och förlist 1944-07-20 . Dimensioner och byggnadsår: 75.3x11.3x4.3m, stål,1912. Lämningen är mycket intak...

Fartygs-/båtlämning (L1992:8859)

Fölisningsuppgift. Vag uppgift om förlisning på Renholmsgrund. Det finns även en uppgift om ångskonaren "Uman" som förliste vid Renholmsgrund år 1900,...

Fartygs-/båtlämning (L1955:2448)

Status: Inga rester synliga

Fartygs-/båtlämning (L1960:5594)

Uppgift om fartygslämning. Motorgaleasen Nancy, 1942-09-03. Status: Vraket ligger direkt intill berget vid foten av grundet. I stort sett allt trä är ...

Fartygs-/båtlämning (L1940:4195)

Fartygslämning, 76x13 m (Ö-V). Bestående av ett skrovhelt ångfartyg i trä. Ångfartyget War Fundy gick den 7 september 1920, klockan 7 på kvällen, på...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4364)

Händelseförlopp: Segelbåten sjönk efter att ha blivit påseglad av ett passagerarfartyget Ramsö som var på resa Strömkajen-Nybrokajen (Stockholm). Ors...

Fartygs-/båtlämning (L1960:6436)

Fartygslämning, skonerten ARETE förlist 1914-01-30. Dimensioner och byggnadsår: 35.3x7.9x4.5 m, stål, 1904. Last av gjutjärn. Status: Vrakrester spr...

Fartygs-/båtlämning (L1960:6054)

Status: Delar av vraket uppdraget på land. Vraket är djupt nedsjunket i bottenslam ( status 1997).

Fartygs-/båtlämning (L1955:2558)

Bärgning: Hösten 1988 påträffade medlemmar i dykarklubben Kalmarsund lämningar av fartyg under utbildningsdyk. Totalt påträffades åtta definierbara sa...

Fartygs-/båtlämning (L1992:6697)

Övrigt: Stenklack. Byggmaterial: Sten.

Fartygs-/båtlämning (L2022:2069)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonerten GLORIA DEO, 1863-10-31. Last av cikoriarot.

Fartygs-/båtlämning (L2022:1172)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Briggen DAGMAR, 1879-12-29. Dimensioner och byggnadsår: 30.8x7.7x4.7 m, ek/lärk, 1848. Last av stenkol.

Fartygs-/båtlämning (L1960:5673)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Ångfartyget CECILIA HARINAM, 1901-10-20. Händelseförlopp: Skrovet är brutet på två ställen. Fartyget förväxlade Tri...

Fartygs-/båtlämning (L2014:5122)

Vrak. Enligt vrakregistret är spantrester med kopparbultar synligaunder en anhopning av kullersten (ballasten). T

Fartygs-/båtlämning (L2013:8735)

Sjöhistoriska museet utförde i oktober 2013 en arkeologisk förstudie av vattenområdet mellan Sågtorp och Duvnäsudde, Nacka kommun. Anledningen var att...

Fartygs-/båtlämning (L1978:4751)

Fartygslämning. Uppgifter från Karkskrona sportdykarklubb DIB: Ska ha funnits på en 1700-tals karta från Marinmuseum. Finns svarteksspant på platsen...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1813)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1937:7616)

Status: Okänd. Övrigt: Vraket kan eventuellt var galeasen Seraphin (FÖRM 6670) eller skonerten Hoppet (FÖRM 6672).

Fartygs-/båtlämning (L1960:7069)

Fartygslämning, ca 22x3,9 m. Objektet är inmätt av Sjöfartsverket.

Fartygs-/båtlämning (L2013:3659)

Beskrivning saknas.

Fartygs-/båtlämning (L1987:6552)

Fartygslämning, uppgift om. Tysk skonert (tjalk) från Stralsund som förliste 1915-06-14 i NV jämn bris, klar luft. Fartyget sprang läck och sjönk. Had...

Fartygs-/båtlämning (L2012:243)

Fartygslämning, ca 8,7 m l och 2,1 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,2 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverk...

Fartygs-/båtlämning (L2004:908)

Vrakplats för 3 st mindre vrak vilka ligger på varandra. Det går att urskilja de olika vraken tack vare de blottlagda kölsvinen. Klinkbyggda. Uppgifte...