Hyttområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring ugn för framställning av metall ur bergmalm.
Hyttområde (L2001:1284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1944:7539)

1) Ruin av smältugn, numera närmast rund, möjligen ursprungligen kvadratiskc ca 8 m diam, 1,0 m h. I ytan talrika synliga stenar0,4-0,7 m st. Starkt ö...

Hyttområde (L2011:3235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2004:9689)

Hyttområde, 50x50 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 hyttruiner, 1husgrund, 1 dammvall, uppgift om, 2 stenmurar, 1 syllstensradoch 1 kolhus, uppgift om.Hyttr...

Hyttområde (L2012:1662)

Hyttområde, ca 50x30 m (N-S) bestående av masugnsruin(?), slaggvarp, dammrest och osäker grund. 1) Masugnsruinen är ca 8x6 m (N-S) och ca 1 m h. I mit...

Hyttområde (L2003:8155)

Hyttområde, 80x40 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttruin?, 2slaggvarp, 1 dammvall och 2 slaggförekomster.Hyttruin?, bestående av en rund kulle 10 m d...

Hyttområde (L1980:296)

Hyttruin, bestående av en jordkulle, närmast rund, ca 5 m diamoch 0.4-0.5 m h. I mitten är hyttpipan, rest av,halvcirkelformad ca 2 m diam och 0.3-0.8...

Hyttområde (L2000:2017)

Hyttområde, av okänd utsträckning, dock minst ca 250x10-15 m,bestående av 1 slaggförekomst, 2 dammvallar samt 1kolupplagslämning.Slaggförekomsten, 200...

Hyttområde (L2000:9159)

Hyttområde, 150x70 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 huttruin, 2kallroster, 2 vändrostar samt 2 slaggvarp.Hyttruin, (?), 6-7 m diam och 1.2 m h, övertorvad....

Hyttområde (L2004:2310)

Hyttområde, ca 135x130 m (N-S) bestående av 1 hyttruin, 3husgrunder, 2 rostningsbås, 1 rest av kolhus, 2 slaggvarp, 1kvarngrund och 1 kraftverksgrund....

Hyttområde (L2006:2908)

Hyttområde, ca 240x110 m (NÖ-SV), bestående av 1 kvarnbyggnad, 1sågbyggnad, 2 slaggvarp, 4 fördämningsvallar, 3 förfallnabyggnader samt 1 husgrund.Kva...

Hyttområde (L1984:5621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1982:9085)

Slaggvarp, 30x15 m (NNV-SSÖ) och intill 0.75 m h. Övertorvad medi ytan synliga slaggstycken, 0.05-0.2 m st. Slaggen är mörkbruntill svart och ställvis...

Hyttområde (L2000:463)

Hyttområde, ca 60x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 hyttruin och 2slaggvarp. Platsen belägen på Ö sidan av en stenig å (NNV-SSÖ)ca 100 m SSÖ om fördämnin...

Hyttområde (L2023:2026)

Hyttområde, ca 5-65 x 30-110 m (N-S respektive Ö-V) bestående av 2 slaggvarp och 1 möjlig ugnsrest. Slaggvarpen, belägna dels utmed mindre bäckfåra i ...

Hyttområde (L1965:8290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2001:5203)

1) Hyttområde, c:a 230x20-40 m st (NV-SÖ) bestående av1slaggförekomst, 1 trolig hyttplats samt 1 vattenränna.Slaggen uppträder i bäck från g:a landsvä...

Hyttområde (L1981:7416)

Hyttområde, inom ett 70x40 m (NV-SÖ) st område finns lämningar efter järnframställning. De ovan mark synliga lämningarna är ett slaggvarp, ca 15-20 m ...

Hyttområde (L2001:7179)

Hyttområde ca 265x40-125 m (N-S), bestående av 1 hyttruin, 1 fördämningsvall, 1 slaggvarp, vattenränna och 1 område med tjocka kollager. Hyttruin best...

Hyttområde (L1973:7086)

Hyttområde, 30 x 15 m st (N-S), bestående av 1 masugnsruin, 1 slaggvarp och 1 husgrund, 1 dammvall. Masugnsruinen är 10 x 10 m st (N-S) och 1 m h, anl...

Hyttområde (L1981:4217)

Hyttområde, 270x230 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin medrostugn, 1 kolhusgrund och 3 slaggvarp, 1 vattenkraftkanal(underjordisk) och i omgivande mar...

Hyttområde (L2000:214)

Hyttområde, 140x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin, 1fördämningsvall, 2 husgrunder samt 1 vattenränna.Hyttruin, 8x8 m (NNV-SSÖ) och 1.5 m h. En f...

Hyttområde (L2001:5372)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2010:8461)

Hyttområde med slaggvarp och slaggförekomst, 170x30-80 m (380cg-180cg). I områdets ungefärliga mitt är: 1) Slaggvarp 60x35 m (N-S) och 3,5 m h. Högen ...

Hyttområde (L1999:3309)

Hyttområde, 45x45 m st (NÖ-SV), bestående av 1 hyttlämning(?), 2husgrunder och 1slaggförekomst.Intill och SÖ om bäck är:Hyttlämning(?), bestående av e...

Hyttområde (L2000:3812)

Hyttområde, 85x85 m (N-S), bestående av 1 hyttlämning?, slaggvarpkolhus? samt 1 såg. Hyttlämningen? består av en hyttkulle, 8 m diam, 2 m h, i ytan är...

Hyttområde (L1942:6058)

Hytt- och sågområde, 360 x 150 m (Ö-V). På området är 1 masugnsruin, 1 kolningsplats, 1 såglämning, 3 dammar, 2 rostugnar/gropar, minst 4 slaggvarp, 1...

Dalkarlsjöhyttan, Hyttområde (L2006:4087)

Hyttområde, 180x70 m (NÖ-SV). Bestående av 1 hyttruin, 5kolhusgrunder?, 1 husgrund och 4 slaggvarp. Hyttruinen, är 9 mdiam och 3 m h. Pipan är 2.5 m d...

Hyttområde (L2001:5982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1999:2602)

Hyttområde, 60x20-40 m st (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 1 slaggvarp, 1 rost, 1vattenränna och 1 kolhusområde.Hyttruinen, i NÖ, är närmast rund, 8 m ...

Hyttområde (L1980:1952)

Hyttområde, 250x40-170 m (N-S) bestående av, 1 hyttruin, 1slaggförekomst, 3 slaggvarp samt områden med kol och sot.Hyttruin 3 m diam, 1.6 m dj i flack...

Hyttområde (L2004:2767)

Hyttområde, rest av, 80x30 m (NNÖ-SSV), bestående av: Dammvall, 25 m l, intill 5 m br och intill 1.2 m br närmast bäckfåran. Vallen är träfodrad med s...

Hyttområde (L1999:2674)

Hyttområde, 60x50 m st (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 1 kolupplag, 1 grund)?), 1slaggförekomst, 1 dammvall och 1 hjulgrav.Hyttruin, 9 m diam, 1.5 m h...

Hållsjöhyttan, Hyttområde (L1981:6894)

Hållsjöhyttans hyttområde, byggdes år 1655, privilegierades 15 mars 1659 och nedlades år 1863. En masmästare bodde i Hållsjötorp fram t.o.m. år 1870....

Hyttområde (L2003:8329)

Hyttområde, område med slaggvarp, 70 m l och 50 m br (NV-SÖ),bestående av 3 slaggvarp.Slaggvarp, oregelbundet, 50 m l, 43 m br (NV-SÖ) och intill 1.2 ...

Hyttområde (L1975:9911)

Hytt- och hammarområde, ca 250 x 200 m st (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp, 1 ramp och 2 slaggförekomster. Slaggvarp, 120 x 50 (NÖ-SV), intill 4 m h. ...

Hyttområde (L1983:5935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1980:2232)

Hyttområde, 70x20-40 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggförekomst,1 industrilämning samt 1 förmodad hyttplats m m.1) Slaggförekomst 10 m br och 25 m l (...

Hyttområde (L1980:2792)

Hyttområde 120x60 m (Ö-V) bestående av en ruinkulle och en delspridd hyttslagg i bäcken samt sot och kolfärgad mylla i åkern iV delen av området.Ruink...

Hyttområde (L1936:9396)

Hyttområde: ca 150 x 60 m (NV-SÖ) bestående av 1 husgrund efterrostugan, 1 ; grund efter ramsåg och 1 slaggvarp. Hyttaneller masugnen är helt bort...

Hyttområde (L1935:2067)

Hyttområde bestående av masugn och en byggnad av slaggsten. Masugnen är av tegel med järnförband, rund ca 5 m diam och ca 15 m h. Relativt sen industr...

Hyttområde (L1951:8842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2003:7409)

Hyttområde, sammanlagt 370x30-60 m (N-S), bestående av 1hyttruin, 1 slaggvarp och 1 område med husgrunder, troligenefter kolhus.Området består idag av...

Lapphyttan, Hyttområde (L2004:9526)

Hyttområde, delundersökt, ca 110x100 m st (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 1 rostgrop, 8 färskningshärdar, 1 källargrund, 1 husgrund med spismursröse, ...

Hyttområde (L2001:5225)

Hyttområde, 490x150 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 hyttruin, 1 fundament, 3slaggvarp (varav 1 rest av), 1 kanal och 1 kolhus.Hyttruin, 11x11 m st (N-S...

Hyttområde (L1992:3884)

Hyttområde, 250x150 m (NNV-SSÖ), bestående av en hyttruin, en slaggvarp, en rostugn, en kolhuslämning, åtta husgrunder samt en brunnsgrop. I anslutnin...

Hyttområde (L2000:157)

Hyttområde, 60x30-60 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolhuslämning och1 slaggförekomst, beläget vid bäckravin intill kvarnen i Hedenoch omedelbart NV om dam...

Hyttområde (L2006:8850)

Hyttruin med kvarnruin, ca 110x40 m (NNV-SSÖ) bestående av enhyttruin?, en slaggförekomst och en kvarnruin. 1) Hyttruin?, iform av en jordkulle, rund,...

Hyttområde (L1944:6555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2001:4742)

Hyttområde, ca 100x60m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 huttruin?, 1vattenränna, 1 kallmurad konstruktion samt slagg och kol.Hyttruinen? (grön markering i...

Hyttområde (L2000:7252)

Hyttområde bestående av brukslämning (?) rester av damm,byggnadsgrunder mm.1.5 m V om ån och 45 m N om bro är:Brukslämning (?), 8x6 m (N-S) med rester...

Hyttområde (L2000:9156)

Hyttområde, 60x30 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin och 1slaggvarp.Hyttruin, 8 m diam och 3.5 m h, övertorvad. Hyttpipan synlig idess övre delar, 2 ...

Hyttområde (L2000:853)

Hyttområde, 60x40 m (NV-SÖ).Hyttplats, belägen vid mindre vägbro (NÖ-SV) över småforsig bäck(NV-SÖ): På bäckens SV sida, NV om vägen har tidigare enva...

Hyttområde (L1999:1741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1982:9158)

Hyttområde, sträcker sig i bågform runt en udde i NÖ-SV och NNV-SSÖ riktning längs en sträcka om 170 meter utmed strandkanten, med en bredd om 20-25 m...

Hyttområde (L1981:7040)

Hyttområde 250x30-90 (NNV-SSÖ) bestående av 2 hyttruiner, 1 kolhus, plats för, 1 stenmur, 1 slaggvarp och 1 husgrund Hyttruin 10x8 st (ÖNÖ-VSV) och 1...

Hyttområde (L1946:9255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2001:7835)

Hyttområde, delundersökt, 170x125 m (NNÖ-SSV), bestående av hyttplats med ugnar, 2 kolhus, 1 slaggvarp och 3 slaggförekomster. Rostningsanläggning, re...

Hyttområde (L2000:5502)

Hyttområde, 120x100 m (Ö-V) som består av 2 slaggvarp och 1 kolhusruin.Slaggvarpet, är 90x60-70x50 m, (varierande riktningar), beståendeav masugnsslag...

Hyttområde (L1980:731)

Hyttområde, 150x70-90 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, rest av, samt 2 slaggvarp och 1 slaggförekomst. Hyttruin, rest av, nu bestående av NÖ pipvägge...

Hyttområde (L1980:1644)

Hyttområde, ca 100x60-90 m (N-S), utsträckning enligt markerad hyttbacke på karta (lagaskifte) över Gamla Pershyttan år 1830. På storskifteskartan frå...

Hyttområde (L2001:8357)

Hyttområde, 150x30 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 1rostugnsruin och 2 slaggvarp.Hyttruin, synlig som övertorvad oval kulle, 6x5 m (NÖ-SV) och ca1...

Hyttområde (L2000:5379)

Hyttområde, 210x30-65 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 1fördämningsvall, 2 vattenrännor, 3 slaggvarp, 1 smedjegrund, 1 rostgrop(?) samt 1grundlikna...

Hyttområde (L1985:4412)

Hyttområde, 135x60-80 m (NV-SÖ), bestående av 1 hyttruin, 4 slaggvarp och 1 dammvall. Hyttruin, N om vägen invid bäcken är, delvis ombyggd till jordk...

Hyttområde (L2001:6697)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttbacken, Hyttområde (L1999:91)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1974:2444)

Hyttområde, ca 160 x 50 - 80 m (N-S), bestående av 1 hyttruin ?1 slaggvarp och 5 terasseringar samt damm.Hyttruinen eller snarare grunden därtill, bel...

Hyttområde (L2000:8643)

Hyttområde, ca 90x60 m (ÖNÖ-VSV), bestående av fördämningsvall,ränna, två slaggvarp samt spridd slagg i området. Hyttplatsenutförs av en föga brant år...

Hyttområde (L1999:3842)

Hyttområde, ca 240x100 m st (NV-SÖ), bestående av slaggvarp och spriddslaggförekomst, 240x100 (SÖ-NV), belägen i huvudsak på S sidan omsmåforsigbäckfå...

Hyttområde (L1979:1352)

Hyttområde, del av Gusselbys hyttbacke, ca 80x75 m (N-S), utsträckning enligt lantmäterikartor från 183, 1862 och 1898. Området är bebyggt. Hyttruinen...

Brattfors bruk, Hyttområde (L2001:4961)

Bruksområde, 200x160 m st (N-S), bestående av 3 kolhusruiner, separat beskrivna,samt 1 dammvall.Kolhusruin, 40x16 m st (NNÖ-SSV), bestående av 28 pela...

Hyttområde (L1980:1257)

Kalkbrännugn. Av Skofthyttans masugn finns inga rester. Platsenför masugnen kan dock lokaliseras till den markeradekalkbrännugnen, som tydligen senare...

Hyttområde (L2003:6067)

Hyttområde, 60x18 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 slaggförekomst samt1 kanal.Genom hyttområdet och i dess längdriktning flyter en bäck som imellersta dele...

Hyttområde (L1981:765)

Hyttområde 150x110 m (N-S) bestående av 1 kopparhytta, 1slaggvarp, 2 malmvarp och 3 grunder samt 1 hägnat område.Kopparhytta, kvadratisk 4x4 m (Ö-V) o...

Hyttområde (L2000:7774)

Hyttområde, ca 200x100 m st (NV-SÖ), bestående av 3 slaggvarp. Hyttplatsen är belägen invid en brant och lövskogsbevuxenbäckravin (Ö-V) i vars botten ...

Hyttområde (L2001:4789)

Hyttområde, 210 x 120 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 slaggvarp, 1 hyttruin (?), 1 kanal samt 1 område med vasksand. Hyttruin (?), 5 m diam, 0,6 m h, k...

Hyttområde (L2001:7090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1943:9367)

Hyttområde, 70x70 m (N-S), bestående av 1 hyttruin, 2 rostningsgropar, 1 vattenränna, 1 slaggvarp, 1 spisröse?, 1 osäker husgrund och 2 kolupplag. ...

Kåverboda hytta, Hyttområde (L1981:3656)

Hyttplats för Kåverboda hytta vid Hyttbäcken.Hyttruin, 8 m diam och 4-3.5 m h. I ytan, vilken är något gropig,finns enstaka synliga 0.4-0.2 m st stena...

Hyttområde (L1980:1858)

Hyttområde 140x60 m (Ö-V) av anläggningen har inga rester kunnatåterfinnas. Några enstaka slaggstycken i bäcken och vid gamlamangårdsbyggnaden kunde i...

Hyttområde (L2001:4771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1981:5698)

Hyttområde, ca 350x60-150 m (N-S) bestående av 1 masugnsruin, 1 husgrund, 1 slaggvarp, 1 klensmedja, 1 kalkugn, 1 källargrund, 1 husruin samt 1 kanal....

Hyttområde (L2002:3379)

Hyttområde, 150x110 m st (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp, 1vattenränna och 1 kolupplag. Slaggvarp, 60x35 m (Ö-V) och intill 4 m h. I dess V del är sla...

Hyttområde (L1980:2041)

Hyttruin, rektangulär, 6x5 m (NV-SÖ) och 1 m h. I mitten är enpipvägg bevarad i SV-N-Ö, 0.5 m h och 1.3 m diam. Ytterväggarnaär kallmurade i skalmurst...

Hyttområde (L2002:3236)

Hyttområde, 50x4 m (N-S), bestående av 1 slaggförekomst och 1vattenränna.Slaggförekomst, 30x30 m, i området finns enstaka slaggbitar, dockrikligast i ...

Hyttområde (L1957:7752)

1) Område med smältugnar ca 130x90 m st (NNV-SSÖ) med lämningarefter smältugnar samt slaggförekomster. Malmen till dessa komfrån Solstad gruva. Koppar...

Hyttområde (L2008:2039)

Hyttområde, 50x30 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarp och 1 husgrund. I områdets N del är: Slaggvarp, oval, 14x10 m (NÖ-SV) och intill 0,7 m h. Hus...

Hyttområde (L1981:3920)

Överförd.

Hyttområde (L2001:4757)

Hyttområde, ca 800 x 500 m st (N-S), bestående av 1 slaggvarp samt 1 hyttruin. Slaggvarp, ca 500 x 300 m st (N-S), intill 5 m h. Oklar utbredning åt S...

Hyttområde (L1967:9425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2007:5260)

Hyttområde, 40-140x30-120 m, (Ö-V, NNV-SSÖ), bestående av 1slaggvarp, 1 hyttruin, 1 rostningsugn samt kolhuslämning. Områdetdelas av väg (NNÖ-SSV) i t...

Hyttområde (L2000:4721)

Hyttområde, 200x60-95 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 hyttruin, 4 grunder, 1fördämningsvall, 2 stödmurar samt 2 slaggvarp.I SV är:Hyttruin, kvadratisk, 10...

Hyttområde (L1950:2438)

Hyttområde, 126x95 m (Ö-V) bestående av en masugnsruin och flera grunder efter rostugn, hammarsmedjor, gjuteri mm. Masugnen blåstes ner 1904 och smide...

Hyttområde (L1981:2568)

Hyttområde, 200x50-95 m (NV-SÖ), utsträckning efter historiska kartor och synliga lämningar, bestående av 1 hyttruin, 1 ruin, samt 2 slaggvarpar och s...

Hyttområde (L2004:8797)

Hyttområde, bestående av 1 dammvall, 2 slaggvarp, 1vattenhjulsränna, 1 hyttruin och 1 rostningsgrop.Dammvall, ca 11x3.5 m (NV-SÖ) och 0.6 m h, av 0.2-...

Hyttområde (L1980:1658)

Hyttområde, 90x175 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 dammvall samttill stor del utspridda ej avgränsbara slaggförekomster och 1husgrund. Inom hela område...

Hyttområde (L2007:5621)

Hyttområde, 130x110 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 masungsruin, 1rostungsruin, 1 uppfartsramp, 2 slaggvarp, 2 grunder samt 1dammvall. 10 m NNÖ om väg (Ö...

Hyttområde (L2000:9149)

Hyttområde, 85x60 m (NÖ-SV), bestående av 2 dammvallar, 1slaggvarp, 1 kolhus/-upplag, 1 hjulgrav och 1 kvarnruin.Dammvall, ca 35 m l (ÖSÖ-VNV), intill...

Björnebodahyttan, Hyttområde (L1981:4628)

Hyttområde, ca 80x60 m (N-S), bestående av 1 masugnskulle, 1slaggvarp samt 4 rostningsgropar(?).Masugnskulle, närmast rund, 10 m diam och 2.5 m h från...

Hyttområde (L2003:8128)

Hyttområde, 100x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 hyttruin och 2slaggförekomster.Hyttruin, rest av, oval 10x8 m (SSÖ-NNV) intill 0.9 m h, närmastvallikna...