Luftfarkost

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter flygplan eller annan luftburen farkost som används för transport av människor, varor och vapen (lämningstypen tidigare benämnd Flygplan).
Luftfarkost (L1960:5576)

Luftfarkost. Byggmaterial: lättmetall

Luftfarkost (L1960:9412)

Flygplan. Vraket efter det brittiska kurirplanet G-AGDF "Loch Leven" som på grund av motorproblem natten till den 23 juni 1942 tvingades nödlanda i Gu...

Luftfarkost (L1934:3803)

Flygplan, uppgift om. Lancaster, engelskt bombplan. Enligt uppgift sjönk planet efter nödlandning någon gång under tidsperioden 1944/1945. Upptäcktes ...

Luftfarkost (L1982:3018)

Övrigt: Flygplan

Luftfarkost (L1978:1726)

Övrigt: Tunnan?

Luftfarkost (L1959:2490)

Flygplan, rester efter ett Lansen.

Luftfarkost (L1934:4186)

Luftfarkost. Förlisningsplatsen för dc3:an. Stora delar av luftfarkosten är bärgade.

Luftfarkost (L1975:6944)

Tolkas som flygmaskin. Påträffades vid bottenundersökning med sidoseende ekolod (side scan sonar). (RAÄ dnr 321-2727-2007)

Luftfarkost (L1978:4816)

Flygplan, möjligen av typ Halifax

Luftfarkost (L1960:5766)

Troligen flygplansvrak.

Luftfarkost (L1959:2453)

Delar utav ett äldre flygplan bla. cockpiten. Vidare finns även Vrakdelar från fartyg. OXA ammunition samt betongprojektiler? Troligtvis äldre bombmå...

Luftfarkost (L1955:2553)

Händelseförlopp: B-17 G, Det amerikanska bombplanet hade startat från basen i Thurleigh i Storbritannien träffades under en bombraid mot Berlin av luf...

Luftfarkost (L1960:5564)

Arkivuppgift om luftfarkost. Övrigt: Enmotorigt. Byggmaterial: trä/lättmetall

Luftfarkost (L1960:8256)

Flygplan, uppgift om. Enligt uppgift ska det vara flygplanstypen Mosquito. Kallas Risvraket. Vid sjömätning på platsen har Sjöfartsverket inte kunnat...

Luftfarkost (L1960:5763)

Arkivuppgift om luftfarkost. Övrigt: enmotorigt

Luftfarkost (L1978:1860)

Kollision mellan två flygplan den 2/6 1949 vid Gåsfetän, SSV Ronneby, Blekinge. Besättningarna på bägge planen, sammanlagt 4 man, omkom. Bägge flygpla...

Luftfarkost (L1978:4790)

Flygplan, vrakplats ca 9x5 m (Ö-V), efter Arado Ar 196-3, ett tyskt enmotorigt sjöflygplan som användes under andra världskriget. Den 19 augusti 1947 ...

Luftfarkost (L2013:3363)

Övrigt: Flygplan. Vingana i O - V, nosen i botten. Byggmaterial: lättmetall

Luftfarkost (L1960:5521)

Arkivuppgift om luftfarkost. Övrigt: Dykarundersökt.

Luftfarkost (L1959:2939)

Skrot efter störtad Viggen.

Luftfarkost (L2013:8869)

Luftfarkost, med en kropp som är ca 8,5 m l och 1,6 m br. Vingbredd ca 11 m, och stjärtbredd ca 4,3 m. Lämningen har ett uppstick på ca 2,1 m. Objekte...

Luftfarkost (L1978:4820)

Rester efter flygplan. Motordel på andra positionen: 6220068 / 1464836

Luftfarkost (L1978:4808)

Delar av flygplan. Lansenplan. Ville ej landa på land. Satte ner henne utanför stranden i rännan.

Luftfarkost (L1934:3804)

Flygplan, uppgift om. Junker 88, tyskt jaktplan som förmodligen sjönk efter en nödlandning någon gång under tidsperioden 1943/1944. Upptäcktes i mitte...