Offerkast

Riksantikvarieämbetets definition: Samling av sten eller ris och kvistar som tillkommit efter hand vid platsen för en särskild händelse, t.ex. platsen för ett påstått brott eller för en olycka.
Offerkast (L1963:5296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2001:4770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2007:6504)

Offerkast, sten, 3x4 m (N-S) och 0.5 m h. Av 0.2-0.4 m st, välövermossade stenar. På toppen ligger ett femtal torra kvistar avtall och gran.

Offerkast (L1936:3463)

Offerkast, i form av ett röse, ovalt, 2.2x4.8 m (NV-SÖ) spetsigtmot NV och 0.5 m h, bestående av 0.05-0.35 m st stenar.

Offerkast (L1952:9398)

Offerkast av ris, uppgift om. Numera borttaget.

Spannebo-Annas sten, Offerkast (L2002:3284)

Offerkast bestående av en sten 3x2 m st (ÖNÖ-VSV) och 1,2 m h. På stenen ligger ris och småsten intill 0,1 m h. När man går förbi stenen måste man kas...

Offerkast (L1966:7259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1991:2514)

Offerkast, uppgift om. Enligt P Johnsson var det förr ett offerkast i Prästgårdsskogen, N om den sk Hallgrens smedja (inlagd med kryss på fotobladet).

Offerkast (L1953:3188)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2003:559)

Offerkast?, 2.5 m i diam och 0.6 m h. Offerkastet är ett röse sombestår av 0.05-04 m st stenar. 3 m Ö om offerkastet går en litenstig. På impedimentet...

Wallgrens pinnarör, Offerkast (L1980:4732)

Riskast, 2.5 m diam och 0.6 m h. Kastet är byggt av i huvudsak0.3-0.5 m l rispinnar, men även grenar på upp till 2 m längdförekommer. Från slutet av 1...

Offerkast (L1964:5423)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1990:7078)

Offerkast, i form av ett röse, runt, 4 m i diam och 0,4 m h, av 0,05- 0,2 m st stenar. Kanterna är övertorvade. Ett fåtal icke övertorvade stenar, 0,0...

Offerkast (L2001:9798)

Plats för offerkast av ris. 1967 kunde en upphöjning, möjligenförmultnad rishög, 1.5 m diam och 0.2 m h, iakttagas. 1994 synsinga spår.

Röret vid Korsaliden, Offerkast (L1955:9175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1998:128)

Offersten, oval, 2x1,7 m st och 1 m tj. Vält på högkant. (RAÄ dnr 326-1303-2006)

Offerkast (L2000:2514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1985:4777)

1) Offerkast, ovalt, 3.5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.7 m h. Övermossat.I NNV kanten är enstaka stenar synliga, 0.1-0.5 m st. Någotkantskadad av skogsväg i NNV...

Brudarevarpet, Offerkast (L1966:5490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1964:6700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1964:5888)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2001:1673)

Offerkast, 3.5x3 m (NNÖ-SSV), 0.8-1 m h, delvis övermossat, av 0.1-0.4 m stgråstenar, i allmänhet 0.1-0.2 m st.Offerkastet ligger omedelbart V om en g...

Offerkast (L1967:9503)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkarlen, Offerkast (L1950:5862)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1967:5542)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1955:8609)

Offerkast, ris, uppgift om.Sagesmannen Erik Liljenberg minns från sin barndom att här varett riskast, där man kastade en granriskvist när man passerad...

Offerkast (L1977:6038)

Offerkast, uppgift om. Enligt Arne Ringgren, Gurfiles, fanns här ett riskast fram till ca 1920-talet. Han var själv med som barn, att kasta en kvist p...

Offerkast (L2001:4527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1954:4977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2000:458)

Uppgift om offerkast. Martin Danielssonm Hjortnäs, uppger: På dengamla fäbodvägen mellan Mårtanberg och Gansåsen låg ettofferkast. Det låg på vägens S...

Offerkast (L1957:9998)

1) Uppgift om offerkast av ris. Enligt uppgift av bl a Bellader1933 skall ett riskast, ovalt, 5x2 m finnas 1 km V om vägenSöderåkr a-Påryd, omedelbart...

Offerkast (L2000:2558)

Offerkast, ovalt, 2x1.3 m (Ö-V) och 0.3 m h. Övermossat medtalrika torra kvistar under mossan. I V delen är i botten ettkännbart lager av småsten.1.5 ...

Offerkast (L2000:9960)

Offerkast, uppgift om. I V kanten av gamla landsvägenFalun-Bjursås, där den löper utför Långtjärnsbergets N-sluttningned mot Ö spetsen av Långtjärn ha...

Kocken, Offerkast (L1963:3550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1958:1524)

1) Offerkast, av ris, 4 m diam och 1 m h. Nedre partierna utgöresav delvis förmultnade grenar, sannolikt vilande på en c:a 2 dm hpackning av c:a 0,1 m...

Offerkast (L1950:4488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1983:7526)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1975:4653)

Offerkast av ris, 2,5x2,5 m st och 1,2-1,7 m h. Den nedersta delen förmultnad. De övre delarna senare pålagt, bl.a. tallris som fortfarande är ganska ...

Offerkast (L1972:4961)

Riskast, platsen för, 2 m diam och 0,1 m h av förmultnat ris. Heltövermossat och bevuxet med blåbärsris. Platsen har skogsavverkatsoch var vid invente...

Offerkast (L1935:9480)

Offerkast, förstört och borttaget, enligt Nordström år 1972 isamband med byggande av skogsbilväg. Enligt 1962 års inventeringvar offerkastet 1.5x1 m ...

Offerkast (L2011:3193)

Offerkast, oregelbundet, 3x1 m och 0,1 m h, bestående av 0,05-0,2 m st stenar. Stenarna är belägna under ett överhäng av ett större block vilket utgör...

Offerkast (L1958:2145)

1) Offerkast i form av ett övermossat röse 2,3 m i diam och 0,4 mh. Stenarna är i allmänhet 0,05-0,15 m st och består av kantigastenar. Beväxt med en ...

Offerkast (L1984:4963)

Offerkast, ovalt, 3.5x2.5 m (N-S) och 0.5 m h, bestående avdelvis övermossade 0.05-0.10 m st mestadels rundade stenar,enstaka intill 0.20 m st. Offerk...

Offerkast (L1999:4048)

Uppgift om offerkast av ris. Offerkastet borttogs då vägen förbättrades ochsandlagret upptogs. Enligt tradition gick en man från fäboden tillbygden me...

Offerkast (L1953:5034)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1990:7366)

Offerkast, uppgift om. Enligt Billy Hugosson, Havraljunga, skallhär ha funnits ett offerkast. Exakt läge kunde inte anges.

Offerkast (L1956:9638)

1) Offerkast, ca 3x2 m (N-V) och 1,1 m h, bestående av, 0,05-0,3m st stenar och ett flertal risgrenar. Stenarna är övertorvadeav mossa och rester av ä...

Offerkast (L2004:3910)

Offerkast, 10x4 m (NNÖ-SSV), 0.8 m h en övertorvad, röseliknandelämning. Uppges vara offerkast. Bevuxet med en tall, två smågranar samt björk- och rön...

Offerkast (L2006:7191)

Offerkast? av sten, upplagd på en häll, 4 m diam och 0.4 m h av0.05-0.8 m st stenar i ojämn yta, med mindre hålighet i mitten. IVdelen är småsten påla...

Kastet, Offerkast (L2008:8838)

Offerkast, bestående av stenar, 0.07-0.2 m st, och kvistar, och0.9-1.7 m l. Kastet ligger på en berghäll och är 3-4 m diam och 0.1 mh. VSV om offerkas...

Offerkast (L1963:5711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1967:8483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2000:155)

Plats för offerkast av sten. En man från Leksand, Helgas Erik,hade sålt all sin egendom i socknen och flyttat till Hedemora.När han hämtat lösöret i N...

Offerkast (L1977:7373)

Offerkast, röse, oregelbundet, 3 m diam och 0,15 m h. Lätt överm ossade plockstenar, 0,05-0,15 m st och enstaka 0,3 m st gråstenar . Läge och utseende...

Offerkast (L2001:6292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1966:29)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallflickans grav, Offerkast (L1999:3366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1956:8712)

1) Enligt uppgift * har här varit ett riskast. Platsen är nu påca 2 m diam, 0,05-0,1 m högre än omgivande terräng. I N-V-Sväxer ljung men ej ljungbev...

Offerkast (L1969:5523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gabbagraven, Offerkast (L1962:9980)

Offerkast av ris, 1 m diam och 0,8 m h. De nedre parterina bestårav delvis förmultnade granris. De översta kvistarna är nyligenditlagda. I SÖ kanten a...

Offerkast (L2008:9066)

Offerkast, närmast runt, 4 m diam och 1.2 m h. Offerkastet är ettröse, bestående av 0.1-0.2 m st stenar. På röset ligger torraditkastade grenar och ri...

Offerkast (L1964:4946)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1957:9005)

1) Offerkast, nu borttaget. Enligt uppgift skulle det förr halegat en rishög i vägskälet , vilket fortfarande går underbenämningen "Riskastet".

Bergatutterna, Offerkast (L1980:3657)

Flyttblock, 4x3x2.5 m st, söndersplittrad i ett flertal mindreblock. Därvid har en hålighet bildats i stenens inre med enöppning mot vägen, i vilken h...

Fjärsman, Offerkast (L2000:153)

Offerkast, röse, 1 m diam och 0.6 m h. Stenarna är 0.05-0.3 m st.En fjärsman skall ha dödats någonstans efter fäbodvägen. Tillminne av samma händelse ...

Offerkast (L2020:3731)

Offerkast. Under NV delen av ett flyttblock 5x4 m (NV-SÖ) och 3 m h. finns en ca 2 m diam och 0,3 m h samling av 0,05-0,2 m st stenar.

Offerkast (L1965:9084)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1966:9141)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2005:2858)

1) Offerkast, 3 m diam och 1.2 m h. Bestående av relativt storatallgrenar, några tämligen färska. 19 m NNV om 1 är: 2)Offerkast, 3 m diam och 1.1 m ...

Offerkast (L1965:9082)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1991:4095)

Offerkast?, borttaget. Mycket osäker uppgift om offerkast. Endastinventerarens anteckningar på foto- och ek.kartan.

Offerkast (L1953:1791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1980:9266)

Offersten, 6x6 m st och intill 1,2 m h. Enligt ortsbefolkningen skall man vid denna sten ha hittat offrade pengar

Offerkast (L2006:7564)

Offerkast?, närmast runt, 3 m diam och 0.3 m h. Offerkastet är ettröse, som består av stenar, 0.1-0.7 m st. I N kanten växer en tall.Stensamlingen lig...

Offerkast (L1981:1716)

1) Borttaget offerkast, enl. 1956 års inv. 3 m diam och 1.25 m h,bestående av kvistar och mindre stenar i botten.1 m V om 1är2) Borttaget offerkast, e...

Offerkast (L1963:7998)

Enligt uppgift i Gudhemsboken 1971 s 198 ha funnits ett offerkast ("kastehög") "över en dödad piga". Förbipasserande kvinnor kastade här kvistar eller...

Offerkast (L1991:579)

1) Offerkast?, 2.5 m diam och 0.3 m h, möjligen triangulärt, 1.5m sida med spetsarna i NÖ, V respektive SSÖ. Kraftigtövermossade 0.1-0.2 m st stenar....

Offerkast (L1997:3486)

Offerkast, 4 m diam och 0.65 m h, bestående av 0.1-0.4 m ststenar de flesta små. I mitten grop, 1.0 m diam och 0.35 m dp.Röset äger stor likhet med et...

Offerkast (L2007:6342)

Offerkast, uppgift om. Enligt uppgift av Gustav Olsson, 50 år,Nykroppa, ska det inom det angivna området finnas ett offerkast från1700-talet, invid vä...

Offerkast (L1944:314)

Offerkast, bestående av en hög av småsten och kvistar som förbipasserande slängt på för att utmärka platsen där en man från Holvastby mördats av skoja...

Offerkast (L1972:5186)

Plats för offerkast, enligt uppgift. Offerkastet bestod, enligtuppgift av ris och grenar och skall ha börjat uppkastas efter atten man hittats död på ...

Bruaregraven, Offerkast (L1966:1431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1950:75)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Marbokrappet, Offerkast (L1968:1789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rals hög, Offerkast (L1984:6693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2000:6289)

Borttaget offerkast av ris. Enligt lantbrukare LennartGustavsson, f 1917, Gulleråsen, skall förr ha funnits ettofferkast av ris omedelbart V om den gå...

Offerkast (L1966:936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gnolas vård, Offerkast (L1999:4527)

Offerkast, närmast runt, 3-4 m diam och 1.3 m h. Offerkastet är en hög av störreoch mindre kvistar och grenar. Några smäckra stammar av unggranaringår...

Offerkast (L2007:9955)

Offerkast, närmast runt, 1.5 m i diam och 0.3 m h bestående av iallmänhet 0.1-0.3 m st stenar. Ovanpå röset ligger pinnar och kvistar.Besiktigad 1994....

Offerkast (L1951:2454)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1980:4847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1946:8769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1951:2504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1964:7616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1953:1399)

Offerkast, har här enligt J. A. Göth tidigare funnits.

Offerkast (L1966:113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1967:4761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1959:9827)

1) Offerkast, plats för, ca 2 m i diam och 1,5 m h, som består avbåde sten och kvistar. Anledningen till att offerkastetuppfördes finns ej längre i tr...

Offerkast (L1967:9532)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2005:670)

Offervarp, rund, 3 m diam och 1 m h. Fyllningen består av 0.1-0.3mövermossade stenar. Inga eg. skador. På varpet växer en större gran samtfyra mindre....