Offerkast

Riksantikvarieämbetets definition: Samling av sten eller ris och kvistar som tillkommit efter hand vid platsen för en särskild händelse, t.ex. platsen för ett påstått brott eller för en olycka.
Offerkast (L1996:9974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2005:670)

Offervarp, rund, 3 m diam och 1 m h. Fyllningen består av 0.1-0.3mövermossade stenar. Inga eg. skador. På varpet växer en större gran samtfyra mindre....

Offerkast (L1942:3589)

Riskast, 5 m diam, ca 2 m h. Riset är uppkastat på en stensamling, 4x3 m (N-S), 0,5 m h. Det mesta riset är uppkastat under senare tid. Enligt traditi...

Offerkast (L2007:9921)

Borttaget offerkast, uppgift om. På platsen har kastats ris. Ingasynliga rester. Uppgiftslämnare Carlsson, C-E., Mossv. 4, Lövnäs,Hammarö.Enligt uppgi...

Offerkast (L1952:9398)

Offerkast av ris, uppgift om. Numera borttaget.

Spannebo-Annas sten, Offerkast (L2002:3284)

Offerkast bestående av en sten 3x2 m st (ÖNÖ-VSV) och 1,2 m h. På stenen ligger ris och småsten intill 0,1 m h. När man går förbi stenen måste man kas...

Offerkast (L1966:7259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1991:2514)

Offerkast, uppgift om. Enligt P Johnsson var det förr ett offerkast i Prästgårdsskogen, N om den sk Hallgrens smedja (inlagd med kryss på fotobladet).

Offerkast (L1948:7791)

Offerkast, bestående av en samling knytnävsstora stenar i V dikeskanten vid väg 272. Påvisad av en man från Österbor, född 1886, genom sonen som lämna...

Plockstenen, Offerkast (L2011:8814)

Offerkast, bestående av ett block 3 m br, 2 m tj och 2 m h, heltövertäkt av ris upp till 3 m h. Ris påkastas ännu idag (20-9-79). Uppgiftslämnare: Rag...

Offerkast (L2001:660)

Stenröse med tradition, uppgift om. På platsen är numera ett garage. Platsen är omgärdad av lövträd utom efter vägkanten. Enligt uppgift av Tysk Ander...

Offerkast (L1948:9837)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallflickans grav, Offerkast (L1999:3366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1958:2145)

1) Offerkast i form av ett övermossat röse 2,3 m i diam och 0,4 mh. Stenarna är i allmänhet 0,05-0,15 m st och består av kantigastenar. Beväxt med en ...

Offerkast (L1984:9235)

Offerkast, borttaget. Enl. 1958 års inv. "2-3 m i diam ochbestående av torra grenar och kvistar. För ett 10-tal år sedanröjdes platsen ren och ett upp...

Offerkast (L1990:4524)

Offerkast, plats för, uppgift om. Enligt Raä:s inventering 1971skall dåvarande markägaren Nils Christiansson ha uppgett att detpå platsen har funnit...

Offerkast (L1979:5318)

Offerkast, ca 3 m diam, intill 1 m h. Bottenskiktet utgörs av 0,1 - 0,3 m st stenar, över vilka är ett bål av ris och grenar. Offerkastet är beläget o...

Offerkast (L2003:47)

Offerkast, ovalt, 2.5x2.25 m (N-S) och 0.6 m h. Lätt övermossadfyllning av 0.1-0.2 m st vanligen rundade stenar. Anvisad avMikael Ferner, Gummors, Viv...

Offerkast (L1935:8993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gnolas vård, Offerkast (L1999:4527)

Offerkast, närmast runt, 3-4 m diam och 1.3 m h. Offerkastet är en hög av störreoch mindre kvistar och grenar. Några smäckra stammar av unggranaringår...

Offerkast (L1963:3578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1960:1919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1999:2883)

Uppgift om offerkast beläget vid gamla färdvägen mittemellanGranåsen fäbod och Granåsjön. På området har skogsplöjning ägtrum och både fäbodvägen och ...

Offerkast (L2000:3398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1951:2454)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1965:9084)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2001:6293)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Altardalen, Offerkast (L1996:2802)

Offerkast av sten. På ett stenblock 4x1 m (Ö-V) och 1 m h medplan ovansida är småsten upplagd till intill 0.5 m h. Stenarnaär 0.05-0.4 m st. S om bloc...

Offerkast (L1953:1791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1964:5327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1972:4961)

Riskast, platsen för, 2 m diam och 0,1 m h av förmultnat ris. Heltövermossat och bevuxet med blåbärsris. Platsen har skogsavverkatsoch var vid invente...

Offerkast (L2007:9955)

Offerkast, närmast runt, 1.5 m i diam och 0.3 m h bestående av iallmänhet 0.1-0.3 m st stenar. Ovanpå röset ligger pinnar och kvistar.Besiktigad 1994....

Offerkast (L1973:3936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2006:8198)

Offerkast?, ursprungligen närmast runt, 2.5 m i diam och 0.2 m h.Offerkastet är ett röse, som består av stenar, 0.05-0.7 m st. I Vdelen växer en liten...

Offerkast (L1966:4363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2000:5721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1944:548)

Offerkast, bestående av ett röse, 4x1 m (NNV-SSÖ) och intill 0.3m h av intill 0.25 m st kantiga och runda stenar.Bevuxet med en tall och en björkbuske...

Offerkast (L1990:7527)

Offerkast av ris, rest av, ca 3 m i diam och 0,1 m h.

Offerkast (L1966:113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1955:1183)

1) Offerkast, uppgift om, nu borta.

Offerkast (L1957:6507)

1) Plats för offerkast. På den markerade platsen har det tidigarefunnits ett riskast. Traditionen att lägga en kvist när man gickförbi hade upphört re...

Offerkast (L1965:9081)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2001:8577)

Offerkast, 3 m diam, 0.6 m h och övermossat. I ytan är 0.05-0.2 mst stenar.

Offerkast (L1966:261)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2000:458)

Uppgift om offerkast. Martin Danielssonm Hjortnäs, uppger: På dengamla fäbodvägen mellan Mårtanberg och Gansåsen låg ettofferkast. Det låg på vägens S...

Offerkast (L1957:9998)

1) Uppgift om offerkast av ris. Enligt uppgift av bl a Bellader1933 skall ett riskast, ovalt, 5x2 m finnas 1 km V om vägenSöderåkr a-Påryd, omedelbart...

Offerkast (L1963:801)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dalkullshögen, Offerkast (L2003:3427)

Offerkast, av ris, närmast rektangulär, 2.4x1.2 m (ÖNÖ-VSV) och0.6 m h, bestående av en övermossad stenpackning. Ovanpå liggerbarrträdskvistar, de öve...

Offerkast (L2000:2558)

Offerkast, ovalt, 2x1.3 m (Ö-V) och 0.3 m h. Övermossat medtalrika torra kvistar under mossan. I V delen är i botten ettkännbart lager av småsten.1.5 ...

Offerkast (L1969:3209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2020:2219)

Offerkast, 4x3 m (NV-SÖ) och 0,9 m h av 0,05-0,4 m st stenar.

Offerkast (L2006:8648)

Offersten, gråsten, 1.5 m h, 3.6 m l och 2 m br. På offerstenenligger några torra ditkastade grenar. Stenen är bevuxen med mossaochtvå björkbuskar.

Offerkast (L1990:4953)

1. Moränrygg med namn, 250x100 m (NNV-SSÖ). Över krönet löper enkraftledning. I anslutning till nr 1 är: 2. Offerkast, uppgiftom, enligt Ljunggren ska...

Offerkast (L1963:7998)

Enligt uppgift i Gudhemsboken 1971 s 198 ha funnits ett offerkast ("kastehög") "över en dödad piga". Förbipasserande kvinnor kastade här kvistar eller...

Offerkast (L2000:9960)

Offerkast, uppgift om. I V kanten av gamla landsvägenFalun-Bjursås, där den löper utför Långtjärnsbergets N-sluttningned mot Ö spetsen av Långtjärn ha...

Offerkast (L1964:7616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kocken, Offerkast (L1963:3550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2010:4845)

Offerkast, som utgörs av en 2,5 m l, 2,0 m br och 1,6 m h sten (Ö-V). Under ett utskjutande hak på stenens N sida ligger ett femtontal 0,3-0,4 m st st...

Offerkast (L1991:1201)

Offerkast, borttaget/förstört, riskast. På platsen omkom NilsMathisson (född 23/8 1814), Säflacka, den 26/4 1844, när han härvälte med häst och vagn o...

Offerkast (L2000:930)

Offerkast, offerstubbe, 2-2.5 m diam och 0.4 m h. Övermossat. Iytan talrika kännbara stenar, av vilka en och annan även ärsynlig. I mitten är en stubb...

Offerkast (L1976:7613)

Vid vägskälet skall tidigare ha funnits ett kallvarp (enl Ragnar Nilsson, Othemars, 67 år, som hört uppgiften som barn). Kunde ej återf 1977. Vägarna ...

Offerkast (L2000:4746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2006:286)

Offerkast, uppgift om. Enligt Kermit Nyvold, Dammen Rämjäng,skall det på platsen ha funnits ett offerkast av ris. Detta äridag försvunnet. Platsen ej ...

Offerkast (L1951:3093)

Offerkast?, närmast ovalt, 6x3,5 m (N-S) och 0,7 m h. I markskada i V syns stenar, vanligen 0,05-0,15 m st, enstaka större.

Offerkast (L1946:7511)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1961:4679)

Troliga platsen för ett numera försvunnet offerkast, som lär havarit ganska flackt röse, 2-3 m diam. Röset fanns åtminstone framtill 1920-talet, men h...

Offerkast (L1977:2426)

Offerkast, oval form, 2x1 m (N 40cg V-S 40cg Ö) och 0,1 m h. Bes tående av 0,1-0,3 m st kalkstenar samt några enstaka , halv förmu ltnade 0,3-0,6 m l ...

Varpet, Offerkast (L1961:1518)

Röse, 2,25-2,5 m stort (N-S) och 0,3-0,4 m h, till stor delövermossad 0,2 m st stenar, varav ett 10-tal nu bilda entoppformade röseanhopning, 0,6 m st...

Offerkast (L1998:4508)

Offerkast, av ris, upplagt på en stensamling 3,1x2,6 m (NNÖ-SSV) bestående av 0,1-0,6 m st stenar (de flesta 0,3-0,4 m). Rislagret är ca 0,4 m tj och ...

Offerkast (L1980:4775)

1) Offerkast, riskast, ca 2 m diam och 0.4 m h.10 m NÖ om nr 1 är:2) Offerkast, stenkast, bestående av en stensamling med 0.1-0.3 mst stenar.

Offerkast (L2013:1876)

Milstolpe, kalksten 1,1 m h, 0,25-0,55 m br (5-205 gon) och0,15-0,2 m tj. Avsmalnande uppåt. Toppen avslagen. På V sidan ärinskriptionen: Se boken. St...

Offerkast (L1999:5083)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2006:7191)

Offerkast? av sten, upplagd på en häll, 4 m diam och 0.4 m h av0.05-0.8 m st stenar i ojämn yta, med mindre hålighet i mitten. IVdelen är småsten påla...

Offerkast (L2001:1070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1977:7373)

Offerkast, röse, oregelbundet, 3 m diam och 0,15 m h. Lätt överm ossade plockstenar, 0,05-0,15 m st och enstaka 0,3 m st gråstenar . Läge och utseende...

Offerkast (L2004:7000)

Offerkast, närmast ovalt, 4x3 m st (Ö-V) och 0,7 m h, av 0,1-0,35 m st stenar. V intill anläggningen finns en informationsskylt uppsatt av Fläckebo he...

Offerkast (L2006:209)

Offerkast, 3x1.5 m (SÖ-NV) och 0.6 m h. Offerkastet består av risoch grenar. Offerkastet ligger invid den äldre färdvägen frånfinnskogen till huvudbyg...

Offerkast (L1967:5542)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2001:4527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slättbergssten, Offerkast (L2001:1293)

1) Offerkast, vilsten, närmast oval, 4x2 m (Ö-V), 1 m h, och medplan ovansida. Påstenen ligger ett antal stenar, 0.15-0.25 m stora.Stenen är beväxt me...

Oxbås, Offerkast (L2000:152)

Offerkast i form av röse på ett litet block 1x2 m st och 0.4 m h.Röset är 0.7 m diam, 0.15 m h och består av 0.05-0.25 m ststenar. Övermossat. Stenar ...

Bergatutterna, Offerkast (L1980:3657)

Flyttblock, 4x3x2.5 m st, söndersplittrad i ett flertal mindreblock. Därvid har en hålighet bildats i stenens inre med enöppning mot vägen, i vilken h...

Offerkast (L1954:4977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1953:3188)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2007:6342)

Offerkast, uppgift om. Enligt uppgift av Gustav Olsson, 50 år,Nykroppa, ska det inom det angivna området finnas ett offerkast från1700-talet, invid vä...

Offerkast (L1997:5104)

1) Rest sten, 0.6 m h, 0.35 m br (NNV-SSÖ) och 0.25 m tj,triangulär.2.2 m SÖ om nr 1 är:2) Rest sten, 0.25 m h, 0.23 m br (NNÖ-SSV) och 0.18 m tj. Två...

Stårskastet, Offerkast (L1947:2573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1936:7636)

Offerkast, i form av ett röse, närmast kvadratiskt, 3x3 m (NV-SÖ)och 0,2 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st. I mitten av NV delen är ensten, 0,5x0,4 m st. ...

Offerkast (L1981:1716)

1) Borttaget offerkast, enl. 1956 års inv. 3 m diam och 1.25 m h,bestående av kvistar och mindre stenar i botten.1 m V om 1är2) Borttaget offerkast, e...

Offerkast (L2001:5913)

Offerkast, uppgift om, anvisad av Nils Tysk, Ellheden, ca 70 år,som själv minns rishögen.

Offerkast (L1976:8340)

Offerkast, kalvarp, 3 m diam och 0,3 m h. Underst ett övertorvad stenröse av 0,1-0,15 m st stenar. På detta ett ca 0,1 tj lager a v murkna pinnar. Om ...

Offerkast (L2006:57)

Offerkast, bestående av en större sten, 2x1 m (NÖ-SV) och 0.7 m hmed flat ovansida. På stenen ligger många 0.05-0.2 m st stenar.Offerkastet ligger ome...

Offerkast (L1984:4963)

Offerkast, ovalt, 3.5x2.5 m (N-S) och 0.5 m h, bestående avdelvis övermossade 0.05-0.10 m st mestadels rundade stenar,enstaka intill 0.20 m st. Offerk...

Offerkast (L1965:9083)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1977:337)

Offerkast, bestämda av en förhöjning, 2 m diam och 0,2 m h, av t alrika kalkstenar, 0,1-0,2 m st. På platsen har fordom förbipasse rande lagt en kvist...

Offerkast (L1959:6580)

1) Offerkast. Enligt uppgift av ett flertal personer skall enkvinna ha blivit riven av en varg på denna plats. Det är sed attman kastar ris här då man...

Offerkast (L1944:507)

Offerkast, rundad, 3 m diam och intill 0.7 m h, bestående av0.05-0.2 m st stenar.

Marbokrappet, Offerkast (L1968:1789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rals hög, Offerkast (L1984:6693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2000:6289)

Borttaget offerkast av ris. Enligt lantbrukare LennartGustavsson, f 1917, Gulleråsen, skall förr ha funnits ettofferkast av ris omedelbart V om den gå...