Smidesområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter smidesverksamhet.
Smidesområde (L1991:5333)

Järnframställningsplats, enligt inventeringen 1970 bestående av 1 slaggförekomst, ca 25 x 5 m (N-S). I områdets S del påträffades enstaka slaggbitar, ...

Smidesområde (L1999:2688)

Industrilämning/bruksruin annan, ca 8x6 m (SSV-NNÖ), 0.1-0.3 m h, bestående av en husgrund med ett spismursröse i SÖ hörnet. Inom grunden syns ett kr...

Smidesområde (L2013:7158)

Smidesområde, undersökt och borttagen. Inom ett område om ca 40x25 m (Ö-V) påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2015 syllstensgrunder varav ...

Smidesområde (L1934:562)

Smideslämningar, undersökt och borttagen, ca 10x10 m. Inom området påträffades vid utredning rikligt med smidesslagg och plankonvexa bottenskållor. Sl...

Smidesområde (L1942:8730)

För beskrivning se inskannat bokuppslag under Refernser.

Smidesområde (L1971:564)

Smidesområde, ca 25X20m (NV-SÖ). Inom angivet område är 1 slaggvarp och 3 kolningsgropar. Slaggvarpen är 7,5X3,3m (NV-SÖ) och ca 0,55m h. Övermossad. ...

Smidesområde (L1952:974)

Smideslämning, 30x15 m (N-S), bestående av 1 smedja och 2 slaggvarp. Smedjan är 5x5 m (VNV-ÖSÖ). Rest av ässjan, belägen i NV hörnet, är ca 2,5 m st o...

Smidesområde (L2023:3015)

Smidesområde, ca 10×10 m, bestående av 1 husgrund med ässja och 1 slaggvarp. Husgrund, ca 6x6 m och 0,1 m h, med 0,2-0,4 m st syllstenar. I NV delen a...

Smidesområde (L1951:6639)

1) Smideslämning, bestående av en slaggförekomst och en husgrund.Slaggförekomsten, i förhöjning, är 4 m diam och 0.2-0.5 m h. Övertorvad. I denna före...

Smidesområde (L1970:164)

Smidesområde, undersökt och borttaget vid arkeologisk undersökning år 2013, bestående av två smideslämningar. Grund/ässja. Under röjningssten påträff...

Smidesområde (L1980:8302)

Smidesområde, 15x10m (NV-SÖ), bestående av, 1 smedjegrund och 1 slagghög. Smedjegrund, kvadratisk, 5x5m, intill 0,1m h, av I ytan enstaka 0,2-0,3m st ...

Smidesområde (L1971:602)

Smidesområde, ca 40 X 20 m (NNÖ-SSV). Bestående av 2 ugnslämningar?, 2 kolningsgropar? samt ca 5 gropar. Ugnslämningarna är 4 m och 2,5 m diam och 0,8...

Smidesområde (L1971:590)

Smidesområde, ca 65X20m (NNV-SSÖ). Inom angivet område är 1 slaggvarp, 4 kolningsgropar samt 2 osäkra kolningsgropar. Slaggvarpen är 2X1,5m st och 0,2...

Smidesområde (L1980:5136)

Smidesplats, undersökt och borttaget, ca 15-80x15-35 m (VNV-ÖSÖ). Vid en år 2002 utförd utredning påträffades gropar med stort inslag av sot och träko...

Smidesområde (L1971:568)

Smidesområde, ca 30X20m (NNÖ-SSV). Inom angivet område är 1 slaggvarp och 1 kolningsgrop. Slaggvarpen är 4X2m (NNÖ-SSV) och ca 0,5m h. Övermossad. Vid...

Smidesområde (L2023:5867)

Smidesområde, ca 20 m i diam, bestående av 1 ässja och 1 slaggförekomst. Ässjan är 2x1,5 m st (Ö-V) och 0,8 m h, av 0,2-1 m st huggna stenar. Slaggfö...

Smidesområde (L1987:4495)

Smidesområde, 40x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter smedja, 1 grund efter annan byggnad samt 1 slagghög. Grund efter smedja, 8x8 m (NNÖ-SSV) oc...

Smidesområde (L1941:9890)

Smidesområde, ca 40x40 m (N-S), bestående av 1 smedjegrund och 1 malmupplag. Smedjegrunden är ca 4x4 m (N-S) och har ett spisröse i Ö, 2x2 m och 0,5 m...

Smidesområde (L1961:8278)

Område med grunder, inom ett ca 150 x 80 m.st område, beståendeav1) 2 smedjegrunde,2) en gammal vägsträckning3) 2 lintorkningsgropar,Lintorkningsgrope...

Smidesområde (L2002:6564)

Smidesområde. Inom ett cirka 25 x 5-15 (ÖSÖ-VNV) meter stort område påträffades vid utredning slagg och lämningar efter färskning/smide av järn. Två g...

Smidesområde (L1980:6343)

Område med smideslämningar, ca 65x65 m st. Inom området påträffades 1 smedja, 3 ässjor och en ugn. S delen av området utgör sannolikt en fortsättning ...

Klöse stångjärnshammare, Smidesområde (L1937:9145)

Område 85 x 25 m (NV-SO) med lämningar efter stångjärnssmedja. Imon området finns rikligt med slagg i erosionsytor och i högar. I områdets S del är en...

Smidesområde (L2020:1245)

Smidesområde, ca 40 x 20 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 smideshärdar (ässjor) samt kulturlager med rikliga mängder smidesslagg samt järnföremål. Påträffa...

Smidesområde (L1971:598)

Smidesområde, ca 30 X30 m (N-S). Bestående av 1 slaggvarp, 3 kolningsgropar och ca 5 gropar. Slaggvarpen är närmast oval, 3,5 X 2,5 m st och 0,3 m h....